Apulaisoikeuskanslerin sijainen on antanut valtioneuvoston kanslialle huomautuksen ”lainvastaisesta menettelystä” asiassa, joka koski pääministerille ja tämän perheelle virka-asuntoon sisältyvinä tarjottuja ateriapalveluita.