KD:n puheenjohtaja Sari Essayah painotti vappupuheessaan rakenteellisten uudistusten välttämättömyyttä niin työelämässä kuin sosiaaliturvassakin. Lisäksi hän nosti esiin työhyvinvoinnin sekä työn ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista.