Valtava muutos ravistelee ensi ja seuraavana vuonna työttömyysturvaa, jos Juha Sipilän (kesk.) hallituksen monivaiheinen raippakuuro iskee työttömyysturvaan siten kuin on suunniteltu.

Selvintä hallituksen puoliväliriihen päätöksissä on sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu työttömyysturvalain muutosesitys. Sen mukaan työttömyyspäivärahan määrä alenee ensi vuodesta lähtien kolmen kuukauden – tai virallisesti 65 työttömyyspäivärahapäivän – jälkeen 4,65 prosentilla, jos työtön ei ole ollut näiden kolmen kuukauden aikana riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa.

Riittäväksi työmääräksi hallitus määrittelee esimerkiksi 18 tuntia yhden viikon aikana tai neljän viikon aikana vastaavan määrän tehtyä työtä.

Tätä aktivointia SAK on pitänyt kiky-sopimuksen vastaisena työttömyysturvan heikennyksenä. Tämä ei kuitenkaan hallitukselle riitä. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kolmikantakuulemisessa uutta lakia rekrytoinneista ja osaamispalveluista.

Nimestään huolimatta laki iskisi rajusti juuri työttömyysturvaan. Laissa on tarkoitus määritellä uudestaan työnhakijan palveluprosessi, kun maakunnat alkavat vuonna 2019 hoitaa parhaaksi katsomallaan tavalla TE-toimistojen työtä työnvälityksessä.

Hurjin piiskaesitys on se, että jos työnhakija ei vähintään seitsemän päivän välein raportoi vielä suunnitteluvaiheessa olevassa verkkopalvelussa työnhakunsa jatkumisesta, työnhaun voimassaolo päättyy.

Jos työtön pudotetaan työnhausta, hän ei saa työttömyyskorvausta ennen kuin hän saa työnhaun uudestaan voimaan. Tämä voi kestää jossain tapauksessa jopa viikkoja ja poikkeustapauksissa voidaan asettaa ehto, että työttömän on toimitettava esimerkiksi lääkärin B-lausunto tai työtodistus ennen kun hän saa työnhaun voimaan.

Kuka sitten satoja tuhansia viikkoraportteja olisi lukemassa, on ratkaisematta. Vai hoituuko kaikki tieto automaattisesti sähköisillä ilmoituksilla suoraan työttömyysturvan maksajille? Suomessa oli TE-toimistoissa helmikuussa 332 000 työtöntä työnhakijaa. Vuodessa raportteja pitäisi tehdä yli 17 miljoonaa.

Ministeriön raportointipakettiin kuuluu oleellisena osana myös se, että työnhakijan pitäisi hakea vähintään 15 avointa työpaikkaa edellä mainitun kolmen kuukauden aikana.

Miten nämä haut todennettaisiin, on avoin kysymys.

Kaikkien ehtojen takana on uhka erilaisista karensseista.

–Jos kaikki esitetyt asiat menevät läpi, niin työttömälle se tarkoittaa sitä, että hänen täytyy kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana hakea vähintään 15 työpaikkaa ja raportoida tekemisistään joka viikko työvoimaviranomaisille. Jos töitä ei kolmen kuukauden aikana löydy tai ei löydy riittävästi, seurauksena on työttömyyskorvauksen aleneminen tuolla 4,65 prosentilla,SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen sanoo.

Väänäsen mukaan ristiriitaista on sekin, että mahdollisimman sujuva raportointi vaatisi ministeriön näkökulmasta sen automatisointia.

–Ministeriön taustalla on kuitenkin ajatus, että esimerkiksi nuo 15 haettavaa työpaikkaa eivät voisi olla mitä tahansa työpaikkoja. Silloin ilmoitusjärjestelmää ei voi kuitenkaan automatisoida, vaan se tarvitsisi ihmisen, joka tarkistaisi, että haetut työpaikat täyttävät ministeriön määräämät ehdot.

Lähde: Talouselämä, Matti Kankare