Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi sanoo Uuden Suomen haastattelussa, että pääministeripuolue keskustalla on kaksi pahaa kipupistettä ilmastopolitiikkaan liittyen.

Kaikkein vaikein kysymys keskustalle on Hassin mielestä hiilinieluasia.

”Keskustapuolueen poliitikkojen on todella vaikea tunnustaa sitä, että se linja, mitä keskustapuolue nyt hallituksessa ajaa, johtaa metsien hiilinielujen pienenemiseen ja että se on ilmaston kannalta huono asia. Nykyhallituksen suunnitelmilla metsien hiilinielut pienenevät niin paljon, että se tekee tyhjäksi kaikilla muilla alueilla tehtävät päästövähennykset”, Hassi sanoo Uudelle Suomelle.

Aiemmin tänään Luonnonsuojeluliitto katsoi, että kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti on kylmä suihku Suomen metsäpolitiikalle. Luonnonsuojeluliitto korosti, että IPCC:n mukaan juuri metsät ovat parhaita hiilinieluja ja hiilivarastoja. Suomessa metsähakkuita on kuitenkin lisätty ja aiotaan lisätä lähivuosina, minkä seurauksena Suomen metsien hiilinielu on ”rajusti pienentymässä”. Lue lisää: Luonnonsuojeluliitto: ”Kylmä suihku Suomen metsäpolitiikalle”

Ympäristöjärjestö WWF on aiemmin todennut, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelman mukaiset hakkuiden lisäykset pienentävät metsien vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko suomalaisen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä. Hallituksen tavoite on ollut lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiometrillä. Lue lisää: WWF: Sipilän hallituksella ”mahdoton yhtälö” bioenergiassa – ”Tuhoisaa luonnolle”

Hassin mukaan toinen keskustan kipupiste on turve.

”Toinen asia, mistä [ympäristöministeri Kimmo] Tiilikainen havaintojeni mukaan johdonmukaisesti kieltäytyy puhumasta, on turpeenpolton alasajon aikataulu”, Hassi sanoo.

”Ydinvoimaloiden näytöt huonoja”

IPCC:n tänään julkaistu raportti on herättänyt kysymyksen siitä, onko vihreiden ydinvoimakanta entisellään. Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kysyi tänään tiedotteessaan, mikä vihreiden ydinvoimakanta on, jos puolue on mukana seuraavassa hallituksessa.

Hassi ei halua spekuloida tulevan hallituksen suhteen.

”Suomessahan 2000-luvulla luvitettujen ydinvoimaloiden näytöt ovat aika huonot. Periaateluvan on saanut kolme ydinvoimalaa, yksikään niistä ei ole tuottanut sähköä. Ainoa, joka on rakenteilla, on Olkiluoto 3, joka on ollut rakenteilla jo 12 vuotta ja se on 10 vuotta aikataulusta jäljessä. Sillä välin uudet energiateknologiat ovat tulleet markkinaehtoisesti kilpailukykyisiksi”, Hassi sanoo ja lisää, että uudet ratkaisut ovat jo ajaneet ohikin ydinvoimasta.

”En sulje pois, että on maita, joissa [ydinvoimalla] on merkittävä rooli. Suomessa sillä on niin kauan rooli, kun olemassa olevat ydinvoimalat jatkavat.”

Hassin mukaan on kuitenkin eri asia, investoidaanko uuteen ydinvoimaan. Hän ei pidä kirkossa kuulutettuna sitä, että Fennovoiman rakentamislupa tulisi seuraavan hallituksen pöydälle. Säteilyturvakeskus STUK vahvisti hiljattain, että Fennovoiman ydinvoimahanke myöhästyy ja että STUK tarvitsee turvallisuusarviotaan varten lisäselvitystä Fennovoimalta.

”[Fennovoiman] olisi pitänyt saada paperit valmiiksi kolme vuotta sitten. En olisi niin varma, että se [lupa-asia] ylipäätänsä tulee ja että se olisi läpihuutojuttu”, Hassi sanoo.

Hassin mukaan vihreiden tärkein tavoite hallituksessa olisi se, että fossiilisten polttoaineiden alasajon aikataulusta päätettäisiin.

”Toinen pääasia on se, että laaditaan ohjelma siitä, miten metsien ja maaperän hiilinieluja kasvatetaan.”