Eurovaaliohjelmansa julkaissut sdp toivoo Euroopan unionin päättävän määräenemmistöllä haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta. Tavoite tuotiin esiin puolueen julkaistessa vaaliohjelmansa.

”Yhteistyö on avainsana vakaan ja reilun unionin rakentamisessa. On kuitenkin myös niin, että tiettyjä uudistuksia on voitava viedä eteenpäin myös määräenemmistöllä. Yksi hyvä esimerkki tästä on verovälttelyyn puuttuminen. Suomen ja muiden EU-maiden veropohjan rapautumisen on loputtava. On Suomen etu, että EU:ssa päätettäisiin haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta määräenemmistöllä. Muuten verokeitaat voivat torpata kaikkia hyödyttävät uudistukset”, sdp:n puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas Antton Rönnholm sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa keskiluokka ei voi enää maksaa verovälttelyn kustannuksia.

”Veronkierrolla ja verovälttelyllä menetetyt verotulot ovat pois tärkeiden palvelujen rahoittamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi korkojärjestelyihin puuttumiseksi ja julkista maakohtaista veroraportointia. Suomi ei kuitenkaan pysty muuttamaan kehitystä yksin, vaan tarvitsee kumppanikseen muita EU-maita.”

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne linjaa, että Suomen paikka on EU:n eturivissä.

”Haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat kokea ylpeyttä niin omasta kotimaastaan kuin koko maanosasta, joka kantaa vastuunsa ja tarjoaa kokoavaa johtajuutta koko maailmassa. SDP on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön ja unionin kehittämiseen. Meillä kun on tapana korjata, ei rikkoa”, hän toteaa.

Sdp eurosta ja taloudesta: Budjettisääntöjä pitää ”joustavoittaa lyhyellä aikavälillä”

Sdp linjaa ohjelmassaan muun muassa yhteisvaluutta eurosta, jota puolue pitää suurena mahdollisuutena. SDP:n mukaan talous- ja rahaliittoa on yhä kehitettävä vastaamaan paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin.

Sdp:n mukaan jokainen jäsenmaa on vastuussa omista veloistaan, mutta ”äärimmäisiä kriisitilanteita varten on luotava hallittu valtioiden velkajärjestelymenettely”.

”Jos jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen parempi koordinaatio ja pankkiunionin viimeistely eivät riitä ylläpitämään vakautta euroalueella, SDP voi tukea erillisen suhdannetasausmekanismin selvittämistä. Mahdollisen tasausrahaston ei tule olla pysyvä tulonsiirtojärjestelmä.”

”SDP:n mielestä pankit eivät jatkossa saa enää kaatua veronmaksajien syliin. Suomen tulee siksi toimia aktiivisesti pankkiunionin viimeistelemiseksi. Edellytykset tälle ovat euroalueella vähitellen parantuneet, koska pankkien vakavaraisuudessa on edistytty”, puolue muun muassa linjaa ohjelmassaan.

EU-sääntelystä puolue poistaisi ”finanssipolitiikan myötäsyklisyyttä eli suhdannetta vahvistavia elementtejä.” Sdp:n mukaan jäsenvaltioiden liikkumavara taloustaantumassa on EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen takia kapea. Sääntöjen mukaan julkisen velan täytyy olla alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta ja vuosittaisen budjettialijäämän pienempi kuin 3 prosenttia BKT:sta.

”SDP:n näkemyksen mukaan näitä koskevien sääntöjen tulkintaa on tarpeen joustavoittaa lyhyellä aikavälillä. Jäsenvaltioiden budjetteihin tarvitaan riittävästi väljyyttä, joka helpottaa automaattisten vakauttajien toimintaa eri suhdannetilanteissa ja mahdollistaa kestävää kasvua tukevia investointeja. Liian tiukka lyhyen aikavälin menokuripolitiikka talouden matalasuhdanteessa pitkittää taantumaa ja heikentää ihmisten hyvinvointia.”

Kuitenkin pitkällä aikavälillä vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattaminen on tärkeää, sdp linjaa.

Sdp toteaa lisäksi, että euromaiden talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiota eli eurooppalaisen ohjausjakson toimintaa tulee kehittää.

”Eurooppalaisen ohjausjakson tulee painottaa taloudellisten mittareiden lisäksi sosiaalisia ja työllisyyteen liittyviä indikaattoreita, jotta sen puitteissa voidaan vahvistaa myös jäsenmaiden sosiaalista hyvinvointia.”

LUE MYÖS:

”EU:n voisi purkaa ja Suomelle oma valuutta” ­– Näin jyrkästi perussuomalaiset poikkeaa muista

Tutkijoilta synkkä näkemys: Euroopasta tuli huojuva maanosa, jossa äärioikeisto on ”ainoa vaihtoehto” liberaalille järjestelmälle

Kiistelty sellutehdas puhutti meppiehdokkaita - ”EU on omaan nilkkaan potkimisen suurvalta”

Ville Niinistö ja Heidi Hautala: ”Eurooppa on käännekohdassa – Nuorten vaatimuksiin vastattava”

Halla-aho näpäytti Kumpula-Natria: ”Ihmeellistä – ei voi olla oikein että EU ulkoistaa likaisen työn Turkille”