Oppositiopuolue sdp vauhdittaisi Suomen siirtymää pienipäästöisten autojen ja sähköautojen aikaan. Puolueen ajoneuvolinjaus käy ilmi sen vaihtoehtobudjetista, joita käsiteltiin eduskunnassa keskiviikkona.

Sdp esittää varjobudjetissaan sähköautoilun voimakasta edistämistä. Uudistuksen kärki olisi työsuhdeautot.

”Työsuhdeautot ovat keskeisessä asemassa autojen ensirekisteröinneissä, sillä ne ovat tyypillisesti uusia autoja. SDP:n tavoite on, että vuonna 2025 kaikki työsuhdeautot ovat vuonna 2025 joko täyssähköautoja (EV) tai lataushybridejä (PHEV), tarvittaessa lainsäädännöllä”, varjobudjetissa todetaan.

Siirtymää sähköautoiluun tulee puolueen mukaan tukea monipuolisella keinovalikoimalla.

”Verotuksen on ohjattava nykyistä vahvemmin vähäpäästöisiin autoihin. Julkisen vallan on myös varmistettava riittävät investoinnit sähköautojen kattavaan latausverkostoon.”

SDP varaa vuoden 2019 vaihtoehtobudjetissaan yhteensä 10 miljoonaa euroa henkilöautoilun ja erityisesti työsuhdeautoilun sähköistämiseen, jotta vuoden 2025 tavoitteeseen voitaisiin päästä. Summa käytettäisiin kolmeen seikkaan:

– EV- ja PHEV -työsuhdeautojen verohyötyä parannettaisiin: Käyttäjä saisi vapaan autoedun samoilla ehdoilla kuin nyt pelkän käyttöedun (jossa polttoaine maksetaan itse)

– Sähköautojen ja lataushybridien hankinnasta maksettavaa autoveroa alennettaisiin. Tällä täydennettäisiin sähköautojen hankintaan suunnattua hankintatukea, joka on voimassa vuoteen 2021 asti. SDP käynnistäisi pysyvämmän hankintatuen valmistelun, joka kattaisi myös lataushybridit.

– Kolmanneksi lisättäisiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusta sähköautojen julkisten latauspisteiden rakentamiseen.

Lisäksi vaihtoehtobudjetista ilmenee, että sdp peruisi autoveron kevennyksen, josta hallitus on jälleen ensi vuodelle päättänyt. Sdp ei keventäisi autoverotusta, mistä tulisi valtiolle ensi vuonna lisätuloa 65 miljoonaa euroa eli hallituksen ilmoittaman kevennyksen verran.

Kevennyksen sijaan puolue uudistaisi autoverotusta niin, että keski- ja suuripäästöisten autojen verotus kasvaisi ja vero ohjaisi pienipäästöisen auton hankintaan. Sähköautojen verotus voitaisiin samalla laskea lähelle nollaa, sdp linjaa.

Sdp:n mielestä hallituksen tuoreet päätökset ajoneuvoveron laskusta ovat ristiriitaisia aiempiin linjauksiin nähden. Hallituksen aikaisemman autoveropäätöksen mukaisesti progressiivinen autovero laskee vähäpäästöisempien autojen osalta portaittain alimmalle tasolleen.

”Hallitus on täysin tämän tavoitteen vastaisesti päättänyt myös laskea ajoneuvoveroa vuodesta 2020 lähtien 50 miljoonalla eurolla. Pienipäästöisiä autoja ei suosita tarpeeksi, kun keskipäästöisenkin ajoneuvon omistaja saa alennuksen”, sdp kritisoi.