Sdp:n keskiviikkona julkistettavassa vero-ohjelmassa esitetään linjauksia omaisuuden tiukemmasta verotuksesta, kertoo oppositiopuoluetta eduskunnan verojaostossa edustava Timo Harakka Uudelle Suomelle ennakolta. Lisäksi puolue uudistaisi merkittävästi arvonlisäverotusta.

– Suomessa verotetaan omistamista merkittävästi kevyemmin kuin EU:ssa, mutta työtä verotetaan kireämmin. Pieni askel tiukempaan omaisuuden verotukseen ja vastaavasti keveämpään työn verotukseen veisi meitä kohti EU:n keskiarvoa, Harakka sanoo Uudelle Suomelle.

Muun muassa Antti Rinne on jo aiemmin kertonut Sdp:n vero-ohjelman ehdottavan muun muassa viiden prosentin lähdeveroa, jolla saataisiin verolle etenkin ulkomaisten eläke- ja sijoitusrahastojen osingot. Rinne sanoi Uudelle Suomelle, että rahoittaisi vappupuheessaan lupaamansa eläkkeennostot lähdeverolla.

Harakka vahvistaa, että lähdevero sisältyy Sdp:n vero-ohjelmaan.

– Viisi prosenttia on esimerkkilaskelma, mutta käsittääkseni se on kohtalaisen realistinen, Harakka sanoo.

Sdp on esittänyt myös vaihtoehtobudjetissaan muun muassa ulkomailla rekisteröityjen yhteisöjen verovelvollisuuden laajentamista Suomessa.

Vaikka Sdp haluaa lähdeverolla saavuttaa etenkin ulkomaiset yhteisöt, väistämättä lähdevero koskettaisi myös vastaavia suomalaisia yhteisöjä ja säätiöitä sekä ammattiyhdistyksiä. Harakka huomauttaa, että esimerkiksi suomalaisista eläkerahastoista ei ole ryöpsähtänyt täyslaidallista Sdp:tä kohtaan, vaikka lähdeveroasia on ollut julkisuudessa.

– Luku on suhteutettava. 25 prosentin veroetu olisi mallin esimerkin mukaan vain 20 prosenttiyksikön veroetu.

Harakan mukaan viiden prosentin lähdeverolla saataisiin kerättyä arviolta 250–500 miljoonaa euroa verotuloa.

Sdp:n vero-ohjelman ajatus tiivistyy Harakan mukaan tiiviisiin ja laajoihin veropohjiin sekä mataliin verokantoihin, ja tarkoituksena on tukkia verotuksessa olevia porsaanreikiä. Esimerkiksi Harakka nostaa tiettyjen sijoitustuotteiden erilaisen verotuskohtelun.

– Lobbarit ovat onnistuneet saamaan tietyille tuotteille veroetuja. Verotuksen pitäisi olla eri tuotteiden välillä neutraalia. Esimerkiksi kapitalisaatiosopimuksiin liittyvät vähennykset on poistettava, Harakka sanoo.

Negatiivinen palkkavero esillä

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että Sdp esittää Suomeen negatiivista palkkaveroa, joka kannustaisi pienituloisia sosiaalitukien varassa eläviä työntekoon. Harakka vahvistaa Uudelle Suomelle, että tämä työtulotueksi nimitetty malli on osa Sdp:n vero-ohjelmaa.

Mallissa verotukea maksettaisiin pienen palkan päälle. Sitä siis saisivat ne pienituloiset, jotka tekevät työtä.

Työtulotuki olisi työtulovähennykseen tehtävä laajennus, joka voitaisiin Harakan mukaan tarvittaessa säätää vaikka joka vuosi, kuten nykyäänkin.

– Ohjelma ei ota kantaa työtulotuen tavoiteltavaan suuruuteen, ja esitetyt luvut ovat esimerkkilaskelmia. Julkisen talouden kestävyys on aina huomioitava.

Harakan mukaan mallin esillä ollut, alimmillaan 41 miljoonan euron arvioitu kustannus on realistinen. Hän muistuttaa, se on valtion budjetista vain noin promillen luokkaa. Luku ei huomioi työllisyysvaikutuksia.

Sdp mullistaisi arvonlisäveron

Sdp tekee vero-ohjelmassaan myös periaatelinjauksen kestävän kehityksen arvonlisäverosta. Asiasta on aiemmin uutisoinut muun muassa Demokraatti.

– Tuotannon ja kulutuksen verotus vaikuttaa käyttäytymiseen. Tuotantoa voidaan ohjata päästökaupalla ja -veroilla, kulutusta puolestaan alv-kannoilla ja valmisteveroilla.

Harakka sanoo, että Suomen eri tuotteille erilaiset alv-kannat ovat tilkkutäkki, eikä tiettyjen tuotteiden tai palveluiden erisuuruisille alv-kannoille ole kovin yhtenäisiä perusteita. Siksi Sdp ehdottaakin hänen mukaansa muun muassa haitta- ja valmisteverojen yhdistämistä ja veron suuruuden määräämistä kestävän kehityksen periaatteisiin perustuen. Erilaiset ympäristövaikutuksiin liittyvät verot, kuten muovivero, pitäisi Harakan mukaan yhtenäistää siten, että verotuksessa huomioidaan ilmastovaikutukset.

Harakka myöntää, että eri tuotteiden ja palvelujen ilmastovaikutuksiin perustuva arvonlisävero olisi monimutkainen toteuttaa, eikä Sdp Harakan mukaan esitäkään heti toteutettavia täsmätoimenpiteitä sellaisen luomiseksi. Harakan mukaan tärkeämpää on kuitenkin periaate ja se, että aiheesta saadaan synnytettyä keskustelua ja sitä kautta myös muutosta.

– Se on kehittämisen arvoinen asia, ja jos se omaksuttaisiin kansainvälisesti, tärkeä ajattelutavan muutos, Harakka sanoo.