Rinteen hallitus lupaa ohjelmassaan puuttua rekrytointisyrjintään ja tehdä selvityksen niin sanotusta nimettömästä työnhausta. Pääministeripuolue sdp on kuitenkin puoluekokouspäätöstensä nojalla tätä kirjausta sitoutuneempi nimettömän työnhaun edistämiseen, demarivaikuttaja Timo Kärkkäinen tuo esiin Puheenvuoron blogissaan.

Huomio liittyy keskusteluun työsyrjinnästä Suomessa. Tuore suomalaistutkimus toi esiin, että vierasperäinen nimi vaikeuttaa työhaastatteluun pääsemistä merkittävästi, ja yksi ratkaisuehdotus tilanteeseen on anonyymi tai nimetön työnhaku.

Kärkkäinen kirjoittaa, että pääministerin valtaa käyttää nyt puolue, ”jolla on selkeät ja voimalliset päätökset nimettömän työnhaun edistämiseksi Suomessa”. Hän on itse tehnyt kahdelle sdp:n puoluekokoukselle aloitteet nimettömästä työnhausta.

Sdp:n puoluekokous otti vuonna 2017 myönteisen kannan Kärkkäisen ja Sosialidemokraattisten Nuorten aloitteisiin.

”Puoluekokous pitää perusteltuna, että SDP edistää nimetöntä työnhakua aloitteissa mainituilla tavoilla. SDP sitoutuu kokeilemaan nimetöntä työnhakua”, puolue linjasi Lahdessa.

Kärkkäinen perusteli omassa aloitteessaan nimetöntä työnhakua sillä, että ”nuorten, iäkkäiden, maahanmuuttajien ja määrätyissä töissä ns. väärän sukupuolen omaavien on nyky-Suomessa huomattavan hankala päästä työhaastatteluihin saatikka työllistyä”.

Hän esitti, että sdp ja sen toimijat niin valtakunnallisesti kuin kunnissa toimisivat ”siten, että valtiolla ja kunnissa työnhaussa otetaan yleisesti käyttöön ns. nimetön työnhaku, joissa työhakemuksista jätetään pois hakijan tunnistetiedot kuten nimi, ikä, sukupuoli ja kotiosoite haastatteluja edeltävässä vaiheessa”.

”Nimetön työnhaku toteutetaan julkisella sektorilla valtion ja kuntien rekrytoinnissa sekä yksityisellä sektorilla työvoimahallinnon välittämien yhteiskunnan tavalla tai toisella rahallisesti tukemien työpaikkojen rekrytoinnissa”, Kärkkäinen kirjoitti aloitteessaan.

Sosialidemokraattiset Nuoret puolestaan esitti, että sdp edistää anonyymin työhönoton kokeilua ja käyttöönottoa julkisella sektorilla.

”Anonyymi työhönotto on käytänne, jolla pyritään vähentämään työhönottosyrjintää. Anonyymi työhönotto tarkoittaa, että hakijoita kohdellaan anonyymeina rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa, jossa hakemusten perusteella valitaan toiseen vaiheeseen kutsuttavat hakijat. Käytännössä anonyymiys merkitsee, että työhakemuksista peitetään tiedot hakijan ominaisuuksista, joilla ei ole merkitystä haettavan työn kannalta. Tarkoituksena on ohjata rekrytoijien huomion hakijoiden osaamiseen ja ansioihin.”

Näihin aloitteisiin puoluekokous sitoutui.

”SDP.n omat puoluekokouspäätökset velvoittavat siis pääministeripuoluetta paljon pidemmälle meneviin ja laajempiin toimiin nimettömän työnhaun edistämiseksi kuin [hallitusohjelman] ’selvitys’. Siksi puolueen pitäisi nyt nuodattaa omia päätöksiään ja käynnistää laaja kokeilu nimettömästä työnhausta julkisella sektorilla”, Kärkkäinen vaatii blogissaan.

Työministeri Timo Harakka on ilmoittanut, että asiassa edetään hallitusohjelmaan kirjatulla tavalla.