Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina selvityksensä yksityishenkilöiden arvonnousuverosta, jota kutsutaan myös maastapoistumisveroksi. Ministeriö kertoo, että vero on mahdollinen, mutta ongelmallinen, eikä suosita sen käyttöönottoa.

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd) tarttuu selvityksen ensin mainittuun havaintoon.

”Valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiehen laatima selvitys osoittaa yksiselitteisesti, että toteutus on mahdollista. Veropohjan turvaaminen vaatii, että myös Suomi ottaa arvonnousuveron käyttöön”, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd).

Viitasen mukaan arvonnousuverolla puututaan verovälttelyyn, jossa siirretään kirjat Suomesta matalan verotuksen maahan ennen sijoitusvarallisuuden myyntiä tai lahjoitusta. VM:n selvityksen mukaan arvonnousuvero tai vastaava veronkiertosäännös on käytössä 13 vertailumaassa, kun sellainen puuttuu vain kolmesta, Viitanen jatkaa.

Viitasen mukaan verohallinnon selvityksistä käy ilmi, että ”varakkaat yksityishenkilöt voivat välttää verot sijoitustuotoistaan kokonaan, sillä ne voidaan kerryttää verovapaasti vakuutuskuoreen ja siirtää kirjat matalan verotuksen maahan ennen omaisuuden myyntiä”. Muun muassa Norjassa ja Tanskassa käytössä oleva arvonnousuvero ehkäisee Viitasen mukaan tällaista verovälttelyä.

Vero perittäisiin, jos omaisuus myytäisiin muuton jälkeen – ei siis muuttohetkellä, Viitanen korostaa.

”On selvää, että hallituksen on pohdittava myös tulopohjaa lisääviä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi ja esimerkiksi parempien hoivapalveluiden rahoittamiseksi. Hallitusohjelma sisältää useita selvityksiä veropohjan vahvistamisesta, joita tulee arvioida kehys- ja budjettiriihissä, kun taloudesta päätetään”, Viitanen sanoo.

Hallitusohjelmassa on sovittu toimenpideohjelmasta kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Viitasen mukaan ohjelma tulisi toteuttaa kunnianhimoisesti, mikä toisi paitsi verotuloja myös tasaisi pelikenttää ja parantaisi pienyrittäjien asemaa.

”Arvonnousuveron ohella nostan esiin ulkomaisia rahastoja koskevan 5 prosentin lähdeveron, jonka käyttöönottoa vuoteen 2022 mennessä hallitus selvittää. Siitä voisi kertyä satoja miljoonia euroja. Veropohjaa tiivistämällä pidettäisiin huolta suomalaisen veronmaksajan edusta. Emme saa olla enää ulkomaisen sijoittajan verokeidas”, Viitanen linjaa.

Valtiovarainministeriön selvitys ei suosita arvonnousuveron käyttöönottoa, koska malli on ongelmallinen. Selvityksen mukaan sen toteuttaminen olisi käytännössä haastavaa, monimutkaistaisi verojärjestelmää ja mahdollisesti haittaisi kilpailukykyä sekä taloutta.

LUE LISÄÄ: Suomi selvitti uutta veroa, joka rokottaisi maasta muuttavia rikkaita – Hallituksen käsky

Lue seuraavaksi: