Epäonnistuneena pidetyn valtion kehitysyhtiön Vaken perustaminen oli pääministeri Juha Sipilän (kesk) oma projekti. Itse asiassa Vake oli niin vahvasti Sipilän projekti, että hallituskumppaninkaan riveissä siitä ei paljoa tiedetty, väittää kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Oppositiota nyt edustava kansanedustaja Vartiainen keskusteli aiheesta Ylen Politiikkaradiossa maanantaina. Hän ymmärsi kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) Vake-kritiikkiä.

”Mullekaan ei se Vaken perustelu täysin valjennut. Minusta tuntuu, että siihen liittyneet pääministerin [Sipilän] suunnitelmat eivät täysin toteutuneet”, Vartiainen myönsi lähetyksessä.

”Vaken perustaminen oli prosessi, joka oli koko lailla pääministeri Sipilän oma hanke. En muista, että meidän puolelta [hallituskumppani kokoomukselta] siitä olisi hirveästi kysytty.”

Tuomiojan mielestä Vake, jossa valtionomistusten myyntivaltaa käyttää eduskunnan sijasta hallitus ja valtioneuvoston kanslia, oli demokratian kannalta hyvin kyseenalainen hanke. Vartiainen ei tyrmännyt tätä arvostelua.

”Luulen, että pääministeri Sipilä ajatteli sillä tavalla saavansa valtionyhtiöiden salkun jollain tavalla pääministerin omaan tehokkaampaan ohjailuun. Niin, että se prosessi, jolla sinne ostetaan ja sieltä myydään, ei olisi niin kankea. Mä muistan ajatelleeni, että tässä Sipilä lisää nimenomaan omaa valtaansa”, Vartiainen sanoo.

”Mutta eihän hän sitten muilta kiireiltään juuri ehtinyt tälle asialle hirveästi tehdä.”

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen Vaken perustamisesta loppuvuodesta 2016.

Näin Vakea perusteltiin

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toimialana on ollut perustaa, omistaa, hallinnoida ja kehittää toisia osakeyhtiöitä sekä luovuttaa tai hankkia niiden osakkeita. Käytännössä yhtiön tarkoitus oli toteuttaa Juha Sipilän usein toistamaa ”tase käyttöön” -periaatetta eli tehostaa ja nopeuttaa valtioyhtiöiden osinko- ja myyntitulojen käyttöä. Tuloja ei ollut tarkoitus käyttää valtion budjetin aukkojen täyttämiseen, vaan uuden yritystoiminnan luomiseen.

”Eli se tarkoittaa sitä, että kun täällä kehitysyhtiön omistamissa yhtiöissä tuloutuu osinkotuloja, mahdollisesti niihin liittyvää myyntituloa, niin ne eivät mene suoraan valtion pohjattomaan kassaan. Niillä varoilla pystytään luomaan jotain uutta yritystoimintaa esimerkiksi”, selitti Valtioneuvoston finanssineuvos Jarmo Kilpelä Uudelle Suomelle vuonna 2016.

Yhtiön hallussa on noin 2,3 miljardin euron arvoinen osakepääoma. Hanke herätti jo perustamisen aikaan arvostelua silloisessa oppositiossa, sillä esimerkiksi sdp:n riveissä katsottiin, että Vake loi pääministerille vallan käyttää valtion miljardiomaisuutta ohi eduskunnan päätäntävallan.

”Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alla olevat yhtiöt ovat valtion omaisuutta, jonka käytöstä päättää eduskunta. Jos niitä myydään tai niistä tulee osinkotuottoja, nämä varat tilitetään valtiovarainministeriölle ja niiden käytöstä päättää eduskunta valtion talousarviossa. Sen sijaan Vaken alla olevat yhtiöt ovat kehitysyhtiön itsensä omaisuutta”, sdp:n eduskuntaryhmän lakimies Valtteri Aaltonen kirjoitti kriittisesti 2016.

LUE LISÄÄ: Lakimies ihmettelee ”erikoista poikkeusta” – ”Pääministerille luodaan 2,4 mrd:n €:n budjetti ohi eduskunnan vallan”

Vaken perustamista koskevassa valtioneuvoston muistiossa todetaan, että kehitysyhtiö tulisi olemaan budjettitalouden ulkopuolinen toimija. Muistion mukaan eduskunnan suostumus Vaken yhtiöomistusten myynteihin tarvitaan vain, jos järjestelyn johdosta valtio lakkaa olemasta yhtiön ainoa omistaja tai luopuu enemmistöstään yhtiössä.

Valtioneuvoston finanssineuvos Jarmo Kilpelä puolusti vuonna 2016 uutta järjestelmää todeten, että muutos tarkoittaa lähinnä sitä, että Vaken myötä osinko- ja myyntituloja pystytään hallituksen päätöksellä ”pysäyttämään” ja ohjaamaan johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Hän kuitenkin korosti, ettei pääministeri päätä rahoista itse vaan koko valtioneuvosto ja että kehitysyhtiönkin tuloutukset ovat ”yhtä lailla hallituksen talousarvion tuloarvioiden alaisia”. Näin ne myös päätyvät lopulta eduskunnan tarkasteluun osana talousarvion käsittelyä, hän korosti.

Toisaalta Kilpelä myönsi budjettivallan suoraviivaistumisen.

”Jos ei meillä olisi tätä kehitysyhtiötä, ja päättäisimme, että valtio perustaa jonkun yhtiön jotain tarkoitusta varten, niin se ei käy sillä tavalla valtioneuvoston päätöksellä, vaan silloin jos siihen joudutaan laittamaan vähänkään suurempia määriä rahoja, ne määrärahat tällaiseen asiaan pitää hakea eduskunnalta, ja se on pitkä prosessi”, Kilpelä kertoi.

Perustettiin 2016 – nyt roskakoriin?

Vake perustettiin vuonna 2016 ja sen aktiivinen toiminta on käynnistynyt vasta aivan viime vuosina. Selvitysmies on kuitenkin jo ehdottanut, että Vake purettaisiin ja sen yli kahden miljardin euron pääoma palautettaisiin valtiolle ja eduskunnan päätäntävallan alle.

Tuomioja kannattaa selvitysmiehen ehdotusta. Hänen mielestään oli alun perinkin kyseenalaista, että ”pääministerin alaisuuteen, pois eduskunnan valvonnasta, siirrettiin iso määrä valtion omaisuutta”.

”Jos perusteluna on nopealiikkeisyys omistusmuutoksissa, sitä tarvitaan lähinnä pörssikeinottelussa, ja se ei ole valtion rooli. Valtion rooli on pitkäjänteinen, strateginen sijoittaminen”, Tuomioja arvostelee.

”Nyt selvitysmies esittää tämän järjestelyn purkamista. Palataan siis normaalijärjestykseen.”

LUE MYÖS: Selvitysmies lopettaisi Juha Sipilän luoman Vaken – palauttaisi 2,3 miljardin euron pääoman valtiolle