Oulun käräjäoikeus on tuominnut oululaisen varavaltuutetun, Oulun perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaan Sebastian Tynkkysen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta 50 päiväsakkoon, eli Tynkkynen joutuu maksamaan sakkoja yhteensä 300 euroa.

–300 euroa pitää maksaa näistä mielipiteistä ja historiallisten faktojen esittämisestä. Tämä tuomio on niin poliittinen kuin mikään tuomio ikinä voi olla, Tynkkynen itse kommentoi tuomiotaan tuoreeltaan Facebookissa julkaisemallaan videolla.

Tynkkynen oli kirjoittanut kolmessa julkisessa eri Facebook -kirjoitukses-saan muun muassa, että että islam pitää kitkeä Suomesta pois ja vaati-nut tässä yhteydessä, että islaminuskoisten ihmisten poistaminen maasta tulee tehdä massiivisten siirtojen avulla. Hän oli kirjoittanut myös, että ”mitä vähemmän meillä on muslimeja, sitä turvallisempaa” ja että ”nyt vain palautusautomaatti pyörimään täyttä häkää ja eroon sa-malla islamista” ja että ”iskut eivät tule loppumaan” ja että ”jokaisella muslimilla on potentiaali lähteä seuraamaan Muhammadin esimerkkiä käytännössä”.

Käräjäoikeuden mukaan Tynkkynen on näin vaatinut, että islaminuskoiset ihmiset tulee poistaa Suomesta ja väittänyt, että jokainen muslimi on potentiaalinen iskuihin osallistuva rikollinen.

–Kirjoitukset on arvioitu myös kokonaisuutena ja ne tarkoittavat edellä mainittua vaatimusta ja väitettä. Käräjäoikeus piti kirjoituksia panettelevina, solvaavina ja osin uhkaavina. Ratkaisussa katsottiin, että Tynkkynen olisi pystynyt esittämään mielipiteensä ilman tällaista muslimeita panettelevaa ja solvaavaa yleistystä. Tynkkysen kirjoitusten katsottiin siis täyttävän rikoksen tunnusmerkistön eikä nauttivan sanavapauden suojaa, Oulun käräjäoikeus perustelee.

Tuomion mukaan Tynkkynen oli lisäksi yhdessä julkisessa Facebook -kirjoituksessaan häpäissyt nimittelemällä muslimien pyhinä pitämiä kohteita tavalla, joka oli oikeuden mukaan omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Tynkkysen kirjoituksen katsottiin siis täyttävän näiltäkin osin rikoksen tunnusmerkistön eikä nauttivan sanavapauden suojaa.

Tynkkynen itse kiisti syytteet katsoen käyttäneensä sananvapauttaan ja osallistuneensa kirjoituksillaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskus-teluun.

–Voiko olla niin, että tällaista ideologiaa ei saa kritisoida, koska joku saattaa loukkaantua? Tämä on täysin käsittämätön ajatus 2000-luvun Suomessa, mutta näin on, Tynkkynen kommentoi maanantaina tuomion jälkeen.

Tynkkynen oli kirjoitustensa aikaan Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja. Tynkkynen erotettiin reilu vuosi sitten perussuomalaisten varapuheenjohtajan paikalta hänen kritisoituaan puoluejohtoa.