Eduskunnassa kuultiin varsin vaihtelevia äänenpainoja keskiviikkona, kun lähetekeskustelussa oli kansalaisaloite seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten automaattisesta karkottamisesta.

Yli 118 000 allekirjoittajaa kerännyt aloite esittää, että Suomessa seksuaalirikoksen tehnyt ja siitä tuomittu menettäisi automaattisesti oleskelulupansa ja että tuomittu karkotettaisiin tämän jälkeen välittömästi. Nykyinenkin lainsäädäntö mahdollistaa näihin toimiin ryhtymisen vakavien rikosten seurauksena, mutta aloite tekisi seurauksesta automaattisen.

Kansalaisaloitteessa huomioidaan, että vuonna 2014 samansuuntainen kansalaisaloite hylättiin sillä perusteella, että Suomella on jo laki rikollisten karkottamista varten. Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho toi eduskunnan keskustelussa esiin, että myös hän jätti samansuuntaisen aloitteen vuonna 2012.

Perussuomalaiset antoi vahvan tukensa uudelle kansalaisaloitteelle Halla-ahon johdolla.

”En usko, että kansalaiset haluavat kuulla kapulakielisiä selittelyjä siitä, miksi tämä asia on lakiteknisesti hankala. Hallituksen ja eduskunnan velvollisuus on löytää lakitekniset keinot siihen, että maalaisjärki ja oikeudenmukaisuus toteutuvat”, Halla-aho sanoi.

Halla-aho korosti puheenvuorossaan, että lainsäädännön antamista mahdollisuuksista huolimatta rikollisia ei aina karkoteta.

”Tämä johtuu tietenkin niin sanotusta kokonaisharkinnasta, jossa punnitaan muun muassa rikollisen siteitä Suomeen ja lähtömaan olosuhteita”, Halla-aho sanoi.

Halla-aho nosti esiin esimerkkitapauksen, jossa Somaliasta Suomeen tullut pakolainen syyllistyi toistuviin lapsiin kohdistuneisiin seksuaali- ja henkirikoksiin.

”Helsingin hovioikeus päätti vapauttaa Husseinin syksyllä 2016. Oli kuitenkin jo asian saaman valtavan julkisuuden vuoksi selvää, että häntä ei voinut laskea vapaalle jalalle. Niinpä hänet otettiin heti vapautumispäivänä säilöön, ja keväällä 2017 Helsingin poliisilaitos tiedotti, että Hussein on poistettu maasta”, Halla-aho sanoi.

”Tapaus osoittaa, että kun on todellista halua, rikollisten karkottaminen kyllä onnistuu kaikista perhesiteistä, lähtömaan turvattomuudesta ja vastaanhangoittelusta huolimatta. Useimmissa tapauksissa tällaista halua ei vain ole tai sitä ei ole riittävästi. Siksi lakia on syytä muuttaa siten, että viranomaisen ja tuomioistuimen tapauskohtaista harkintavaltaa kavennetaan ja oleskeluluvan lakkauttamisesta tulee tietyissä tai tietyn vakavuusasteen rikoksissa automaattinen seuraus.”

Muun muassa hallituspuolue vihreiden edustaja Heli Järvinen vastusti kansalaisaloitetta perustuslain vastaisena.

”Mitä tulee tähän lakiesitykseen: se on valitettavasti jo itsessään perustuslain vastainen ehdottaessaan, että rikollinen aina menettäisi oleskelulupansa. Se ei ole Suomen perustuslain mukaista”, sanoi Järvinen.

Järvisen mukaan nykyinen karkotusjärjestelmä toimii melko hyvin: esimerkiksi viime vuonna karkotuksia ehdotettiin 37 ihmiselle ja heistä 25 karkotettiin.

Toisen hallituspuolueen, rkp:n edustaja Eva Biaudet suorastaan paheksui aloitetta.

”Tämä kansalaisaloite mielestäni hyökkää kategorisesti ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan, ja olen vahvasti sitä mieltä, että kaikkia tulee kohdella samanvertaisesti. Oikeusvaltiossa kuten Suomessa julkisen vallan tulee aina perustua lakiin. Aloitteessa vaaditaan oleskeluluvan automaattista perumista ja välitöntä karkottamista. Tämä on aivan mahdoton asia oikeusvaltiossa. En tule kannattamaan tällaisia muutoksia”, Biaudet sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho vastasi edustajalle ivallisesti: ”Tämä oli yllätys!”.

Hallituspuolueiden edustajat korostivat hallituksen aikovan muun muassa kiristää tuomioita lapseen kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Sdp:n Suna Kymäläinen totesi ymmärtävänsä, ”että tämä kansalaisaloite on tehty ja se on saanut laajan kannatuksen”.

”Viime kauden päätteeksi kävimme lakivaliokunnassa taistelun lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventamiseksi. Valitettavasti tämäkin tärkeä asia jäi perustuslakivaliokuntaan soten ja hallituksen kaatumisen alle. Nyt hallitus pyrkii korjaamaan asiaa muun muassa koko seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisella, mikä on erittäin hyvä asia”, Kymäläinen sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen täytyy kuitenkin ottaa huomioon Suomen kansainväliset velvoitteet.

Kansalaisaloite sai tukea myös toiselta suurelta oppositiopuolueelta kokoomukselta.

”Suomalaisten oikeustaju ei tietenkään hyväksy sitä, että meillä olisi tilanne, jossa Suomessa voi syyllistyä törkeisiin seksuaalirikoksiin ilman, että se johtaa myös karkottamiseen, jos on kyseessä ulkomailta Suomeen tullut oleskeluluvan saanut henkilö. Jos Suomessa turvan hakija, turvan saaja muodostuu itse turvattomuuden aiheeksi, niin silloin ollaan väärillä poluilla”, ryhmänjohtaja Kai Mykkänen sanoi.

Hän ennakoi hallituksen vastausta.

”Nythän tässä kansalaisaloiteasiassa tullee käymään niin, että hallitus ja ministeriöt lähtevät siitä, että juuri tämä ehdotettu toimenpide ei käy, koska automaattinen oleskeluluvan peruminen on kansainvälisten sopimusten vastainen tai perustuslain lähtökohtien vastainen. Suomalaisessa järjestelmässä sen täytyy kulkea valitusteiden kautta. Mutta tämä on samalla myös tekosyy siihen, että emme puuttuisi nykyistä tehokkaammin tällaisiin tilanteisiin”, Mykkänen totesi.

Oppositio ihmetteli myös ministerien poissaoloa keskustelusta.

”Ei osoiteta kunnioitusta tätä kansalaisaloitetta kohtaan, kun täällä ei ole ainuttakaan ministeriä vastaamassa”, kokoomuksen Heikki Vestman sanoi.