Suomien sijoitus toiseksi Transparency Internationalin korruptiovertailussa selittyy ongelmilla kaavoituksessa, intressiristiriidoilla ja niin sanotuilla hyväveliverkostoilla.