Yritysjohtajien mukaan pahimmat yksittäiset kilpailukyvyn heikkoudet Suomessa ovat palkkojen joustamattomuus, ansiotuloverotuksen taso, työmarkkinajärjestelmä, osaavan työvoiman heikko saatavuus sekä omistamisen verotus, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tekemästä kyselystä yritysjohtajille. Kyselyyn vastasi yli 1200 yritysjohtajaa.

”Yritysjohdon polttavin ongelma liittyy työehdoista sopimiseen. Jäykät työmarkkinat ovat selvä kasvun este ja iso työllistämisen tulppa”, sanoo EVAn johtaja Emilia Kullas tiedotteessa.

Johtajien mukaan Suomella on viisi tekijää, jotka ovat kilpailukykymme kirkkaita vahvuuksia: ICT-infrastruktuuri, omaisuuden suoja, perus- ja toisen asteen koulutus, yliopistot sekä liikkeenjohdon toimintatavat.

Kyselyn mukaan 68 prosenttia yritysjohtajista katsoo, että Suomessa toimivien yritysten palkanmaksukyky on heikkenemässä ja 38 prosenttia johtajista arvioi, että yritykset työllistävät kolmen vuoden päästä vähemmän ihmisiä kuin nykyään.

LUE MYÖS:

Keskusjärjestöt sopuun eläkkeistä – EK: Työllisyys kohenee 9 000 henkilötyövuodella

Työministeri Timo Harakka kumoaa huhut hallitusneuvotteluista: 30 000 työpaikan tavoitetta ei valutettukaan järjestöille