Yritysjohtajien mukaan pahimmat yksittäiset kilpailukyvyn heikkoudet Suomessa ovat palkkojen joustamattomuus, ansiotuloverotuksen taso, työmarkkinajärjestelmä, osaavan työvoiman heikko saatavuus sekä omistamisen verotus, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tekemästä kyselystä yritysjohtajille. Kyselyyn vastasi yli 1200 yritysjohtajaa.