Lasten ja nuorten itseottamia ja digitaalisessa mediassa jakamia seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita käytetään väärin. Tämä selviää Pelastakaa Lasten julkaisemasta selvityksestä, jonka tuloksia järjestö kutsuu huolestuttaviksi.