Kesä-heinäkuun vaihteessa julkaistu Suomen sotilaallista huoltovarmuutta tutkineessa selvityksessä nousee esiin useita sotilasteknologioihin liittyviä puutteita. Selvityksen mukaan teknologioihin liittyvä osaaminen on kapea-alaista, mutta hyvin syvällistä.