Jos yritys saa merkittävän osan liikevaihdostaan tuottamalla kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita, pienenee sen riski harjoittaa harmaata taloutta. Sen sijaan harmaan talouden riski ei pienene samalla tavoin, jos yritys tekee kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä satunnaisesti tai työt ovat pienimuotoisia.