20–30-vuotiaiden suomalaisten ryhmässä pelkän peruskoulun käyneillä on muihin verrattuna monikymmenkertainen riski ajautua rikollisuuteen. Tämä selviää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen suunnittelijan Mikko Aaltosen väitöskirjatyöstä.