Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on käynnistänyt selvityksen koulujen kesälomien siirron taloudellisista vaikutuksista matkailuelinkeinolle. Tiedossa on, että kysyntää kaivattaisiin lisää myöhempään kesään.

Koulujen loma-aikojen muuttaminen on ollut yksi matkailun edunvalvojien tavoitteista jo vuosikymmeniä. Asia on nostettu esille muutaman vuoden välein, mutta se ei ole edennyt. Lintilän mielestä sesongin pidentäminen loppupäästä olisi Suomen matkailuelinkeinolle ehdottoman tärkeää.

– Nykyisillä loma-ajoilla annamme kilpailijamaillemme kilpailuvaltin. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun jo elokuun alussa. Monet matkailupalvelut supistuvat ja osin sulkeutuvat juuri, kun ulkomaiset matkailijat Suomessa eniten liikkuvat, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Lintilä huomauttaa, että matkailu on merkittävä ja työllistävä elinkeino koko Suomessa ja yksi tulevaisuuden kasvualoista. Koulujen kesälomien siirtoa on selvitetty aiemminkin, mutta ei matkailun edistämisen tai kansantalouden näkökulmasta. Selvitys valmistuu kevään aikana.

– Selvityksen tavoitteena on arvioida, kuinka suuri osa matkailutilinpidon esittämästä noin 14 miljardin matkailukysynnästä ajoittuu kesälomakaudelle, ja mikä vaikutus kesälomien siirtämisellä on matkailukysyntään, Lintilä kertoo.

Koulujen kesälomien siirtäminen nousee tasaisin väliajoin esiin julkisessa keskustelussa. Viime vuonna sitä esittivät ainakin kansanedustajat Olli-Poika Parviainen (vihr.), Jaana Pelkonen (kok.) ja Lenita Toivakka (kok.).

Lue lisää: Ehdotus: Koulujen lomia siirrettävä Suomessa – kesäloma juhannuksesta syyskuulle

Ruotsinkielinen rehtoriyhdistys Södra Finlands svenska rektorsförening teki loppuvuodesta kansalaisaloitteen kesälomien myöhentämisestä parilla viikolla peruskouluissa ja lukioissa. Se on kerännyt yli 8500 allekirjoitusta, kun eduskuntakäsittelyyn vaaditaan 50 000. Myös lukiolaiset ehdottivat siirtoa viime vuonna.

Koulutusjärjestelmän näkökulmasta lomien siirtoa selvitettiin vuosina 2005–2006. Opetusministeriöstä todettiin Uudelle Suomelle viime kesänä, ettei uudelle selvitykselle tai kesälomien siirtämiselle ole koulutusjärjestelmän näkökulmasta tarvetta. Ministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että mahdollinen uudistus tulisi toteuttaa koko Suomessa sekä kaikilla oppiasteilla ja hakujärjestelmissä yhtä aikaa. Ministeriöstäkin todettiin tuolloin, että elinkeinoelämän näkökulmasta asiaa voisi kuitenkin selvittää.

Rekisteröityjä ulkomaisia majoitusvuorokausia oli viime vuoden elokuussa reilut 750 000 vuorokautta, toiseksi eniten heinäkuun jälkeen (794 679 vuorokautta).

– Asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mahdolliset loma-ajan muutokset vaativat tarkan pohdinnan ja siihen liittyvien asioiden perkaamisen. Toivonkin asiasta käytävän avointa julkista keskustelua, Lintilä painottaa.

OAJ:n Olli Luukkainen totesi Uudelle Suomelle viime kesänä, että kesälomien tulisi joka tapauksessa alkaa ennen juhannusta, jos niitä siirrettäisiin. Juhannus olisi hänen mukaansa ehdottomasti liian myöhään.

Lue myös:

Koulujen lomat myöhemmäksi Suomessa? Opettajapomolta tiukat ehdot

Opetusministeriö vastaa: Koulujen kesälomien siirrolle ei tarvetta