Sinisten tavoitteena budjettiriihessä on pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostaminen, mikä tarkoittaisi niin sanottua Lex Lindström kakkosta.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan on nimetty pitkäaikaistyöttömien eläketuki, joka suunnattiin kertaluonteisena yli viisi vuotta työttömänä olleille yli 60-vuotiaille. Se tuli voimaan kesäkuussa 2017.

–On aika tehdä Lex Lindström 2, siniset otsikoivat tuoreen tiedotteensa.

Siniset haluaa siis päästää uuden joukon pitkäaikaistyöttömiä eläketuelle. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho toteaa tiedotteessa, että työllisyysasteen nostaminen yli 75 prosenttiin voidaan aloittaa jo budjettiriihestä, johon hallitus kokoontuu elokuun lopulla.

Hallitus asetti kevään kehysriihessä selvityshenkilöt arvioimaan osatyökykyisten ja muiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarvetta ja ohjausta sopivien etuuksien saajiksi. Työ valmistuu lokakuussa, mutta siniset vaatii päätöksiä jo budjettiriihestä.

Siniset esittää budjettiriihessä, että hallitus toistaa jo kerran hyväksi havaitun Lex Lindströmin eli että 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö pääsisi halutessaan tuen piiriin odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

–Työkykyohjelman tavoite on kuntouttaa työtön takaisin työmarkkinoille, mutta samalla on tunnustettava sen, että joukossa on ihmisiä, jotka eivät enää pääse avoimille työmarkkinoille ja heillekin on löydettävä ratkaisu. Ikääntynyt pitkäaikaistyötön, joka ei nousukauden huipullakaan ole työllistynyt, tuskin työllistyy ennen eläkeikää. Tämä on inhimillistä ja kustannustehokasta politiikkaa, kun samalla vapautamme resursseja työvoimahallinnosta keskittymään niihin, joihin panostaminen vie heidät takaisin työelämään, Lindström sanoo.

Lindström on väläyttänyt Lex Lindströmin jatko-osaa jo aiemmin kesällä, mutta todennut, että sellaisen läpi saaminen on erittäin vaikeaa.

Alkuperäinen Lex Lindström koski noin 5000 ihmistä, mutta sen suosio on jäänyt heikoksi.

Siniset esittää lisäksi, että hallitus käynnistää budjettiriihessä yli hallituskauden menevän työkykyohjelman valmistelun. Ohjelma ohjaisi ihmiset oikeiden palvelujen piiriin ja kartoittaisi pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja polut takaisin työelämään.

–Tätä ongelmaa ei ratkaista yhdessä riihessä, mutta siitä voidaan lähteä liikkeelle. Siniset ovat valmiita sitoutumaan tähän myös tulevalla vaalikaudella. Keinoja kyllä löytyy. Haluamme ratkaista Suomea riivaavan rakenteellisen työttömyyden ongelman, Lindström sanoo tiedotteessa.

Siniset aikovat viedä budjettiriiheen muitakin toimia. Tällaisina puolue mainitsee nuorten kuntoutumisrahan maksamisen osallistumistulona sekä 55 päivän omavastuun poiston sairauspäivärahasta pienituloisilta. Sinisten mukaan nuori voisi keskittyä kuntoutumiseensa, jos hän saisi kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta.

–Näillä toimenpiteillä nuorten ja pienituloisten osatyökykyisten paluu opintoihin ja työelämään nopeutuu. On vain oikeudenmukaista ja järkevää, että osatyökykyiset ohjataan mahdollisimman nopeasti oikeisiin etuusjärjestelmiin, tarvittavaan kuntoutukseen ja oikeisiin palveluihin, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sanoo tiedotteessa.