Sininen tulevaisuus ehdottaa sosiaaliturvajärjestelmän muuttamista kansalaisuusperusteiseksi. Puolueen mielestä Suomen kansalaisille tulisi voida maksaa muita korkeampaa sosiaaliturvaa, ”koska he lähtökohtaisesti ylläpitävät Suomen veropohjaa”.

Nykyisin sosiaaliturvajärjestelmä on asumisperusteinen, mikä ei Sinisten mukaan ole riittävä rajaus nykymaailmassa.

”Jotta suomalaisen sosiaaliturvan korkea taso voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa, sitä tulee rajata asumisperusteisuudesta tarkemmin. Kansalaisuusperusteinen sosiaaliturvamalli mahdollistaisi korkeamman sosiaaliturvan maksamisen Suomen kansalaisille. Ei ole reilua, että juuri oleskeluluvan saanut saa saman sosiaaliturvan kuin vuosikausia Suomessa veroja maksanut”, Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo sanoo tiedotteessa.

Elo mukaan ei liene sattumaa, että Eurooppaan pyrkivistä maahanmuuttajista suuri osa haluaa maihin, joissa on korkea sosiaaliturvan taso.

”Siksi kotoutettavien maahanmuuttajien sosiaaliturva pitäisi voida räätälöidä erilaiseksi kuin kansalaisten.”

Sinisten mukaan esitys edellyttää todennäköisesti perustuslain muuttamista. Perustuslain mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. Lain mukaan julkisen vallan on myös turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.