Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat julkistaneet aloitteet EU:n puolustuksesta ja tekoälystä. Kaksikko tapasi toisensa tänään.

Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista EU-asioista kuten EMU:n ja sisämarkkinoiden kehittämisestä, kauppapolitiikasta, rahoituskehysneuvotteluista ja muuttoliikkeestä. EU:n puolustusyhteistyön kehittämisestä sekä tekoälyn hyödyntämisestä julkistettiin julkilausumat tapaamisen yhteydessä.

”Julkilausuma puolustusyhteistyön kehittämisestä on jatkoa Suomen ja Ranskan aktiiviselle yhteistyölle EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä. Vieraillessani Pariisissa kesäkuussa 2016 annoimme tuolloin Ranskan presidenttinä olleen François Hollanden kanssa julkilausuman, jossa kehotimme EU-maita tehostamaan puolustusyhteistyötään”, pääministeri Sipilä sanoo tiedotteessa.

Tämän jälkeen on aloitettu muun muassa EU:n pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY), joka tarkoittaa muun muassa suorituskykyvaatimusten harmonisointia ja eurooppalaisia materiaalihankkeita.

”Kunnianhimo eurooppalaisen puolustuksen kehittämisessä on ennen kaikkea vastuunkantoa kansalaisistamme. Suunta on nyt oikea ja askeleet määrätietoisia. Suomi on ollut Ranskan tavoin aktiivisesti mukana kehityksen jokaisessa vaiheessa. Tulemme jatkamaan näitä yhteisiä ponnisteluja.”

Tänään annetussa julkilausumassa osoitetaan tuki EU:n puolustusyhteistyöhön suunnattavien määrärahojen kasvattamiselle sekä pysyvän rakenteellisen yhteistyön ja teollisen yhteistyön tiivistämiselle. Kumpikin maa katsoo, että kriisinhallinnan ohella EU:n puolustusyhteistyön on vahvistettava myös unionin ja sen kansalaisten suojelua.

Lisäksi julkilausumassa viitataan Ranskan perustamaan eurooppalaiseen interventioaloitteeseen. Sen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten kykyä vastata turvallisuuteen vaikuttaviin kriiseihin EU:n ja Naton toimien ohella. Suomi on ilmaissut kiinnostuksensa liittyä aloitteeseen, joka on hallitustenvälistä yhteistyötä ja vahvistaa osaltaan myös EU:n rakenteellista yhteistyötä.

Digitalisaatio ja innovaatiot olivat niin ikään vahvasti esillä pääministeri Sipilän ja presidentti Macronin keskusteluissa. Presidentti Macronille esiteltiin suomalaista osaamista Aalto-yliopistolla, ja hän kertoi tyytyväisenä käyneensä muun muassa startup-saunassa. Sipilä riemuitsi tapaamispaikasta.

”Itselleni oli erityisen suuri ilo aloittaa tapaamisemme presidentti Macronin kanssa yliopistolla innovaatioiden parissa. Toivon, että suomalainen tapa toimia herätti ajatuksia ja voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä.”

Suomi ja Ranska ovat nostaneet digitalisaation ja innovaatioiden merkitystä voimakkaasti esiin EU:ssa. Ne ovat keskeinen keino, kun kehitetään EU:n kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja. Pääministeri Sipilän ja presidentti Macronin tänään antama julkilausuma haastaa EU:ta entistä vahvempaan toimintaan tällä saralla.

”Tarvitsemme Eurooppaan entistä vahvempaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Tämän päämäärän on näyttävä kaikessa tekemisessä. Presidentti Macronin kanssa olemme varmasti kumpikin valmiita käärimään hihamme ja tekemään hartiavoimin töitä eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseksi.”

Suomen ja Ranskan tänään julkistetussa aloitteessa kehotetaan EU-maita pureutumaan suunnitelmallisemmin tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sekä vastaamaan kansalaistenkin huoliin esimerkiksi tekoälyyn liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Julistuksen mukaan EU:n tulee edistää oikeudenmukaista, osallistavaa ja ihmisläheistä digitalisaatiota.

”Sovimme tänään presidentti Macronin kanssa myös maidemme välisen yhteistyön käynnistämisestä tekoälyyn liittyen. Tarkoituksena on luoda tekoälyä koskevia suosituksia, joita voidaan hyödyntää Suomen ja Ranskan lisäksi myös EU-tasolla.”

Sekä Suomella että Ranskalla on tekoälyyn liittyvä kansallinen strategia. Tämä antaa maille hyvät edellytykset vaihtaa keskenään kokemusta ja osaamista sekä vaikuttaa yhdessä EU-tason toimenpiteisiin. Yhteistyössä keskitytään erityisesti teollisuuden digitalisaatioon, terveyssektoriin, liikenteeseen sekä aloittelevien yritysten tukemiseen.

Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa, että Macron jakaa hänen kanssaan ”hyvin vakavan huolen” kyvystä turvata eurooppalainen, omavarainen ruuantuotanto.

”Keskustelimme myös useista muista EU:lle merkittävistä kysymyksistä kuten kyvystämme turvata Euroopan omavaraisuus ruuantuottajana. Kyse on viime kädessä turvallisuudesta, ja jaamme presidentti Macronin kanssa tämän huolen. Komission esitys tulevalle rahoituskehyskaudelle leikkaisi merkittävästi maatalouden rahoitusta. Tulemme yhdessä tekemään työtä, jotta maatalouteen ohjattaisiin jatkossakin vähintäänkin nykyisenkaltainen rahoitus.”

”Euroopan sisäinen yhtenäisyys on nyt parempi kuin vielä pari vuotta sitten. Sen sijaan EU:n ulkoa tulevat puhurit heiluttavat unionia ehkä kovemmin kuin koskaan ennen. Meidän tulee kantaa painava vastuumme EU:n yhtenäisyyden säilymisestä. Yhtenäisyys on edellytys EU:n vahvistumiselle. Tämänkin asian puolesta tulemme toimimaan vahvasti yhdessä presidentti Macronin kanssa”, pääministeri Sipilä sanoi.