Työttömyysturva ja työttömyyspalvelut tarvitsevat kokonaisremontin, katsoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Aktiivimalli on osoittautunut hänen mukaansa epäoikeudenmukaiseksi leikkuriksi, eikä Suomen suurin palkansaajajärjestö uskalla toivoa siihen enää “suuria parannuksia”.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt etsivät parhaillaan keinoja, joilla aktiivimallia voitaisiin muokata paremmaksi. Listalla on muun muassa ollut esitys, että aktiivisuutta voisi jatkossa esittää ammattijärjestöjen järjestämissä palveluissa.

“Emme odota suuria parannuksia uudesta kolmikantatyöryhmästä. Työttömyysturva ja -palvelut tarvitsevat kokonaisremontin”, Eloranta viestittää Uudelle Suomelle.

Aiemmin keskiviikkona Eloranta jakoi turhautuneena Etelä-Saimaan pääkirjoituksen, jossa lehti moitti aktiivimallia toimimattomaksi.

“Me emme aktiivimallia hyväksy. Se turhauttaa, että sanoimme sen olevan leikkuri ja epäoikeudenmukainen. [Juha Sipilän] hallitus ei näistä puheista piitannut, mutta nyt ne ovat osoittautuneet todeksi”, Eloranta toteaa.