Oikeuskansleri Tuomas Pöysti linjaa pitävänsä ongelmallisena viime hallituskaudella tehtyä kaivoslain selvitystä. Pöysti on saattanut näkemyksensä työ- ja elinkeinoministeriön tietoon.

Kyse on työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta selvityksestä. EU:n ja Kanadan välinen kauppa- ja investointisopimus CETAn hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti hallituksen käynnistävän kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuovan tarpeelliset muutosesitykset eduskuntaan niin, että ne voitaisiin hyväksyä vielä samalla hallituskaudella.

Juha Sipilän (kesk) hallitus tilasi selvityksen CETA-sopimuksen vaikutuksista ja kaivoslain muutostarpeista yksityiseltä asianajotoimistolta Boreniukselta, joka on avustanut kaivosyhtiöitä. Selvityksen tilasi työ- ja elinkeinoministeriö ja vastuullinen ministeri asiassa oli Mika Lintilä (kesk).

LUE MYÖS:

Silloinen oppositio kritisoi rajusti tapausta.

”On uskomatonta röyhkeyttä ja demokratian halveksuntaa teettää kaivoslainsäädännön kehittämistarpeita koskeva eduskunnan edellyttämä selvitys kaivosalan yksityisellä lobbarilla. Sipilän hallituksen olisi pitänyt tehdä kaivoslain sekä muun lainsäädännön päivittämistarpeista puolueeton selvitys”, kritisoi vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. LUE LISÄÄ:

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki tulkitsi, että hallitus jarruttelee eduskunnan tahtoa ja kritisoi, ettei hallitus tiedottanut eduskuntaa tarpeeksi.

Oikeuskanslerin mukaan työ- ja elinkeinoministeriön menettely on ollut omiaan synnyttämään ulkopuolissa epäilyksen virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan. Oikeuskansleri kiinnittää huomiota myös selvityksen yksipuolisuuteen.

”Vaikka moitittavana ei voida pitää sitä, että ministeriö hankkii selvitystä myös ulkopuoliselta asiantuntevalta taholta, olisi eduskunnalle toimitettavaa vastausta ollut näkemykseni mukaan perusteltua eduskunnalle annettavan tiedon riittävän monipuolisuuden näkökulmasta täydentää myös muilta tahoilta, esimerkiksi tutkijoilta, hankitulla selvityksellä tai ministeriön virkavastuulla tekemällä, vähintäänkin asianajotoimiston selvitystä koskevalla arviolla. Tämä korostuu erityisesti nyt esillä olevassa tilanteessa, jossa selvityksen laatijana ollut asianajotoimisto on tuonut selvityksen tilaajana olleelle ministeriölle esille sidonnaisuutensa kaivosalan yhtiöihin”, Pöysti toteaa ratkaisussaan.

LUE MYÖS:

Työ- ja elinkeinoministeriö perusteli toimintatapaansa kiireellisyydellä: selvityksen aikataulu oli tiukka, sillä asia piti hoitaa loppuun vielä samalla hallituskaudella.

Oikeuskanslerin mukaan ministeriön on huolehdittava siitä, että sen toiminta on paitsi asianmukaista ja puolueetonta, myös näyttää sellaiselta ulospäin. Ministeriön olisi tullut selvityksen tilaajana arvioida myös sitä, voiko ulkopuolisille syntyä ministeriön menettelyn vuoksi perustellusti epäilyksiä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan, oikeuskansleri toteaa.

Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler vastasi kritiikkiin Uuden Suomen haastattelussa tammikuussa:

LUE MYÖS: