Sisäministeri Paula Risikko (kok.) epäilee keskustan linjaamien pikakäännytysten toimivuutta. Hän painottaa Uudelle Suomelle, että turvapaikanhakijaa ei voi noin vain käännyttää jo rajalta.

Keskusta linjasi turvapaikkapolitiikkaansa viime viikolla ja muistutti, että EU:ssa on säädetty Dublin-asetuksella niin, että turvapaikkahakemus käsitellään siinä maassa, jossa henkilö on ensimmäisenä ilmoittautunut turvapaikanhakijaksi.

–Jos turvapaikanhakija tulee Suomeen turvallisesta maasta, hänet olisi pääsääntöisesti käännytettävä rajalta viipymättä, keskusta linjasi.

Mitä kokoomus ajattelee linjauksesta, Paula Risikko?

–Turvapaikanhakijaa ei voi noin vain käännyttää rajalta. Jos henkilö tulee hakemaan turvapaikkaa, hänet pitää ottaa turvapaikkaprosessiin, joka on käytävä läpi. Näin linjataan sekä kansainvälisissä sopimuksissa että meidän omassa lainsäädännössämme, Risikko vastaa Uudelle Suomelle.

Millaisia ajatuksia keskustan linjaus sitten herätti?

–Ei sen kummempia. Nyt eri puolueet tulevat ulos erilaisilla kannanotoilla, ja minun tehtäväni on kertoa, mikä on faktaa ja mikä on mahdollista.

Keskustalähde tarkensi jo aiemmin Uudelle Suomelle, että keskustan valmisteluryhmässä esillä ollut termi pikakäännytys ei suoranaisesti tarkoita sitä, että esimerkiksi Ruotsista Suomen rajalle ilmestyvä turvapaikanhakija lähetetään saman tien takaisin länsinaapuriin päästämättä häntä edes maahan. Sen sijaan pikakäännytys voisi tapahtua nopeutetun, 8-päiväisen turvapaikkakäsittelyn jälkeen.

Tätä keskusta ei kuitenkaan kerro linjapaperissaan, eikä Risikko ole tarkennuksesta tietoinen. Hän kuitenkin suhtautuu 8 päivän määräaikaan epäillen.

–Lähtökohtaisesti sanon, että ketään ei voi rajalta käännyttää tuosta noin vain. Pohdin vain sitä, että jos vuonna 2015 olisi ollut tällainen käytäntö, miten se olisi kahdeksassa päivässä onnistunut, kun Suomeen tuli monta tuhatta henkilöä yhdellä kertaa, Risikko pohtii ja lisää, ettei kuitenkaan ota yksityiskohtiin kantaa tässä vaiheessa.

–Jos keskusta todella esittää tällaista muutosta, kuulemme myös yksityiskohdista ja otan niihin kantaa tarkemmin siinä vaiheessa.

Hallitus aloitti kesällä maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelun.

Vihreät tyrmäsi keskustan linjauksen pikakäännytyksistä aiemmin täysin ja piti sitä käsittämättömänä. Vihreiden mielestä koko Dublin-järjestelmä on aikansa elänyt ja se tulisi kuopata.

Risikko myöntää, että vuonna 1990 luotu Dublin-järjestelmä ei ole toiminut, mutta katsoo, että sillä on yhä paikkansa tilanteen hallinnan vuoksi, kunhan sitä kehitetään.

–Dublin-asetuksella on edelleen keskeinen rooli. Schengen-alueella ihmiset liikkuvat lähtökohtaisesti ilman sisärajatarkastuksia, joten on erittäin tärkeä määrittää selvästi se, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikka-asian käsittelystä. Järjestelmää pitää kehittää niin, että se toimii myös laajemman maahantulon yhteydessä. Vuonna 2015 järjestelmä ei toiminut.

Vihreät kritisoi, että oikein tarkkaan Dublin-asetusta noudattamalla Suomi ei ottaisi käytännössä vastaan yhtään turvapaikanhakijaa, koska meille tullaan niin monen maan kautta. Risikon mukaan väite ei pidä paikkaansa.

–Henkilöt eivät ole välttämättä rekisteröityneet missään muussa maassa, koska välillä ei ole mitään tarkastuksia. Suuri osa meille tulevista turvapaikanhakijoista ei ole rekisteröitynyt muualla.