Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan EU-johtajien sopu turvapaikkapolitiikasta on suuri myönteinen yllätys, mutta kaukana valmiista ratkaisuista. Esimerkiksi siihen, että Pohjois-Afrikkaan todella perustettaisiin turvapaikanhakijoiden maihinnousukeskuksia, on ministerin mukaan pitkä matka.

EU-maat sopivat huippukokouksessaan niin sanottujen maihinnousukeskusten perustamisen edistämisestä pikaisella selvitystyöllä sekä turvapaikanhakijoiden liikkumisen estämisestä EU-maiden välillä. Lue lisää: EU pääsi sopuun: Turvapaikanhakijoille maihinnousukeskuksia Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan

Mykkänen kertoo olleensa yhteisten ratkaisujen suhteen toivoton vielä sisäministerineuvoston jälkeen kolmisen viikkoa sitten. Nyt käsillä on kuitenkin aito yritys estää hallitsematonta maahanmuuttoa tapauksissa, joissa tulijoilla ei ole mahdollisuutta saada turvapaikkaa Euroopasta, ministeri sanoo.

– Tässä on nyt mahdollisuus, kun Italia, [Itä-Euroopan] Visegrad-maat ja koko muu unioni ovat yhdessä pystyneet sopimaan siitä, että pyritään perustamaan maihinnousukeskukset – ja niin, että niitä perustetaan myös unionin puolelle. Pidän sitä hyvänä, koska ne pystytään toivottavasti perustamaan aika nopeastikin, Mykkänen kommentoi huippukokouksen tuloksia Uudelle Suomelle.

Sen sijaan keskusten perustaminen Pohjois-Afrikan puolelle on Mykkäsen mukaan ”monen mutkan takana”, pitäisihän EU:n saada ensin joku pohjoisafrikkalainen valtio suostumaan ajatukseen.

Miten todennäköisenä pidätte sitä, että Pohjois-Afrikkaan todella perustetaan maihinnousukeskuksia?

– Olen optimisti, että tämä johtaa siihen, että pakolaisleireiltä Pohjois-Afrikasta tullaan ottamaan suurempi osa Eurooppaan tulevista kuin nyt. Se, tapahtuuko se lopulta erillisten maihinnousukeskusten kautta vai käytännössä pakolaisleireiltä, se jää nähtäväksi, Mykkänen toteaa.

Mykkäsen mukaan EU-maita yhdistää nyt pyrkimys siihen, että rajojen ylityksin tapahtuva ”hallitsematon turvapaikanhaku” korvautuisi hallitummalla menettelyllä. Mykkänen itse painottaisi kiintiöpakolaisjärjestelmän käyttöä, mutta EU pyrkii tavoitteeseen maihinnousukeskusten kautta. Käytännössä ideana olisi se, että Välimereltä pelastettavia siirtolaisia ei päästettäisi hajalleen eri EU-maihin, vaan heidät kuljetettaisiin yhteisiin maihinnousukeskuksiin. Ne, jotka eivät turvapaikkaa saa, olisi tarkoitus käännyttää suoraan keskuksista.

– Ei tule olemaan helppoa näissä keskuksissa nopeasti erotella turvapaikan saavia ja muita, mutta sekin pystytään tekemään hallitummin. Pitkä prosessi on kyseessä näissä keskuksissakin, mutta tällaista kaaoksen tuntua, mikä Italiassa ja Etelä-Saksassakin on ollut, ei ehkä tule.

Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan vaihtoehtona on myös perustaa maihinnousukeskuksia EU-alueelle, jos tähän löytyy vapaaehtoisia jäsenvaltioita. Mikä tällöin muuttuu nykytilanteesta, ministeri Mykkänen?

– Muutos on se, että samalla saadaan Dublin-periaate toimimaan ja vahvistettua, mutta Italia ei koe jäävänsä yksin. Suomen ja Pohjois-Euroopan kannalta on olennaista, että ihmiset pääosin pysyvät ensimmäisessä maassa [johon Euroopassa tulevat], ja hakemus käsitellään siellä, Mykkänen sanoo.

Italia tai muut ulkorajavaltiot eivät jää yksin, koska EU yhdessä rahoittaisi maihinnousukeskuksia. Lisäksi EU:n sisäisetkin keskukset tulisivat huippukokouksen päätösasiakirjasta päätellen olemaan huomattavasti suljetumpia kuin nykyinen vastaanottokeskusjärjestelmä. Keskuksista turvapaikan saajat jaettaisiin jäsenmaihin tarkemmin määrittelemättömän, vapaaehtoisuuteen pohjaavan järjestelmän mukaisesti.

Herkkä kysymys on Mykkäsen mukaan se, miten solidaarisuutta jäsenmaista löytyy. Itäinen Visegrad-ryhmä on kieltäytynyt täysin EU:n niin sanotusta taakanjaon järjestelmästä. Yksi mahdollisuus tilanteen aukaisuun on mediatietojen mukaan se, että haluttomat maat kantavat vastuutaan maksamalla itsensä siirtolaisvapaiksi. Lue myös: EU:n ratkaisu: Itä-Eurooppa maksaa välttääkseen siirtolaiset?

Mykkäsen mukaan uuden Dublin-asetuksen luonnoksessa todetaan, että turvapaikanhakijoiden automaattinen eli pakollinen uudelleensijoittaminen jäsenmaihin on viimesijainen keino toteuttaa taakanjakoa. Tätä toivotumpia keinoja ovat esimerkiksi asiantuntijatuen tarjoaminen ja taloudellinen korvaus, ministeri kertoo. Toisaalta jäsenmaat saavat vastaanottamistaan ihmisistä kannusteena korvausta. Tämä esitys ei aikanaan Visegrad-maille kelvannut.

– Luulen, että yhteisymmärrys pyrkimyksestä perustaa näitä keskuksia myös EU:n ulkopuolelle on se liima, jolla tähän [sopuun] päästiin, Mykkänen sanoo.

Mykkänen uskoo, että Välimeren merireitin käyttäminen vähentyisi merkittävästi, kun mereltä pelastettavat eivät enää pääsisi EU-maihin vaan heidät siirrettäisiin maihinnousukeskuksiin. Tässä keskeistä olisi kuitenkin juuri Pohjois-Afrikan keskusten aikaansaaminen. Jos keskuksia on vain Euroopassa, ”siirtymiskiinnostus jatkuu”, Mykkänen sanoo.

Merkel sai tärkeän lauseen

Eurooppa-neuvoston vaatimus turvapaikanhakijoiden liikkumisen estämisestä EU-maiden välillä oli Mykkäsen mukaan ”erityisesti [Angela] Merkelille tärkeä lause”. Saksan liittokansleri on tapellut hallituskumppaniensa kanssa turvapaikanhakijoiden päästämisestä rajan yli. Lue tarkemmin: Eurooppa-neuvosto: EU-maiden pysäytettävä turvapaikanhakijoiden siirtyminen maasta toiseen

– Heillä nimenomaan tämä Dublin-periaatteen vahvistaminen, mihin he pyrkivät myös kahdenvälisillä sopimuksilla, on tärkeä.

Neuvoston mukaan jäsenmaiden tulee estää liikkuminen EU-maasta toiseen ”kaikin lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin”. Mykkäsen mukaan tämä ei välttämättä tarkoita pysyvän sisärajavalvonnan pystyttämistä EU:ssa. Hänen mukaansa käytännön toimista merkittävimpiä ovat Saksan puuhaamat kahdenväliset sopimukset, joissa sitoudutaan palauttamaan toiseen maahan siirtyneet hakijat lähtömaahan puolin ja toisin.

EU:n sisäministerien valmistelema uusi Dublin-asetus toisi entistä voimakkaamman juridisen velvoitteen noudattaa Dublin-asetusta eli käsitellä hakemukset ensimmäisessä maassa, johon turvapaikanhakija saapuu. Hakijoiden kirjaamista Eurodac-tunnistusjärjestelmään on myös tarkoitus tiukentaa.

– Lisäksi, mitä pidän hyvin tärkeänä, turvapaikanhakija menettäisi vastaanottopalveluiden tasossa, jos hän ilmestyy toiseen jäsenmaahan.

Mykkänen myöntää, että järjestelmässä olisi tämänkin jälkeen puutteita esimerkiksi tilanteissa, joissa uuteen maahan siirtyvä turvapaikanhakija ei kirjautuisi järjestelmään uudessa maassa. Hänen mukaansa tehostettu rekisteröinti kuitenkin toimisi valtaosaan tulijoista.

Mykkäsen mukaan ratkaisun täytyy olla sellainen, joka mahdollistaa vapaan liikkuvuuden ”Schengen-unelman säilymisen”.

– Muuten rajaton Eurooppa jää yhden sukupolven mittaiseksi unelmaksi, jos sisärajatarkastuksia aletaan rakentaa.

Avustusjärjestöjen pelastustoiminta Välimerellä on saanut yltyvää kritiikkiä, kun viimeisimpänä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on syyttänyt pelastusaluksia ihmissalakuljettajien toiminnan mahdollistamisesta. Mykkänen huomauttaa, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä viitataan aiheeseen. Kokouksen johtopäätösten mukaan alusten operointi on saatava aisoihin sillä tavalla, että Libyan rannikkovartioston työtä ei estetä. Libya pyrkii Euroopan tukemana estämään alusten lähtemistä kohti Eurooppaa.

Mykkäsen mukaan Suomi piti huippukokouksissa esillä ajatusta kiintiöpakolaisjärjestelmän käytön laajentamisesta EU:ssa siten, että pakolaisia uudelleensijoitettaisiin suoraan kolmansista maista. Hän uskoo ymmärryksen asiasta lisääntyvän jäsenmaissa, mutta toistaiseksi pakolaiskiintiöt eivät nouse EU:n suunnitelmissa esiin.

Lue myös: Sisäministeri: Turvapaikkajärjestelmä tullut tiensä päähän – hallitsematon rajanylitys korvattava kiintiöpakolaisilla