Suomessa tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja, katsoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok). Hänen mukaansa poliisin henkilöstössä pitää myös erilaisten vähemmistöjen näkyä, jotta kaikki suomalaiset kokisivat poliisin omakseen.

”Luottamuksen säilyttäminen kaikissa väestöryhmissä vaatii poliisilta määrätietoista työtä, jonka yksi osa on poliisiopiskelijoiden rekrytointi. Maahanmuuttajataustaisten nuorten houkuttelu poliisiopintoihin vahvistaa poliisin ja vähemmistöryhmien välistä luottamusta ja vuorovaikutusta”, Mykkänen sanoo Vuoden poliisi -kunniamaininnan julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Mykkänen kertoo, että poliisiammattikorkeakoulussa käytyjen keskustelujen pohjalta vaikuttaa siltä, että vanhemman sukupolven kokemukset poliisista vanhassa kotimaassa ovat suurin este poliisiksi hakeutumiselle.

”Vanhemmat eivät useinkaan kannusta poliisin ammattiin. Sen vuoksi vanhat opiskelijarekrytointitavat eivät välttämättä toimi tässä kohderyhmässä”, poliisiasioista vastaava sisäministeri aprikoi.

Mykkänen tähdentääkin olevansa iloinen, että poliisiammattikorkeakoulu ja Helsingin poliisi ovat jo kohdentaneet rekrytointia maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

”Toivon, että myös muut turvallisuusviranomaiset toimivat aktiivisesti varmistaakseen, että työntekijät edustavat myös tulevaisuudessa koko Suomen väestöä”, Mykkänen sanoo.