Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta sulkea rajoja tai rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä silloin, kun kyse on muuttoliikkeen välineellistämisestä.