Laki siviilipalvelun suorittamisesta uudistuu ensi vuoden alussa. Mietintö siviilipalvelusta valmistui perjantaina työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta.