Kuljetusyritysten talous kehittyi suotuisasti kesäkauden aikana, kertoo SKAL Kuljetusbarometri. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä ennustavat viisarit asettuivat plussan puolelle.

Kysynnän ajurina toimi edelleen eteläisen Suomen infrarakennusbuumi.

Barometrin mukaan joka neljäs kuljetusyritys (26 %) kuljetti kesän aikana enemmän tavaraa kuin keväällä sekä tonneina että ajosuoritteena (km/kk). Kilometrejä kertyi melko tasaisesti koko maassa ja eri kuljetuslajeissa. Pääkaupunkiseudun kuljetuksia kuten Keski-Pasilan työmaata hoitamaan saapui kalustoa maakunnista asti. Ruuhka-Suomen infrahankkeissa kuljetettiin monipuolisesti massatavaraa, kappaletavaraa ja maa-aineksia. Myös näihin kuljetuslajeihin liittyvä liikevaihto oli kehittynyt varsin suotuisasti kesän aikana ympäri Suomea.

Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi maltillisemmin. Kaluston runsaalla tarjonnalla on katteisiin laskeva vaikutus, vaikka kysyntä olisi korkea. Ympäristö- ja säiliökuljetukset olivat nosteessa. Liikevaihtoaan paransi 55 prosenttia ympäristökuljetusten ja 52 prosenttia säiliöliikenteen harjoittajista. Joka kolmas säiliöliikennöitsijä paransi kannattavuuttaan, todetaan SKAL:n tiedotteessa.

Ajosuorite kehittyi heikoimmin tukki- ja kuitupuutavaran sekä ulkomaan kuljetuksissa. Ulkomaan kuljetusten kesäinen alamäki myötäili Tullin tilastoja: Suomen tavaraviennin arvo laski heinäkuussa 13 prosenttia ja tuonnin arvo 8 prosenttia viimevuotisesta.

SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 300 jäsenyrittäjälle. Vuoden 2016 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 585 jäsenyritystä. Kysely toteutettiin 7. ja 13.9. välisenä aikana. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja.

www.skal.fi