Perussuomalaisten kolme tärkeintä tavoitetta seuraavalle vaalikaudelle ovat Suomen EU-politiikan linjaus uudelleen, suomalaisen työn puolustaminen ja tuloerojen kasvun pysäyttäminen.

Puolueen johtohahmot kertoivat tavoitteensa tänään vaalistartissaan Helsingissä.

Perussuomalaisten ensisijainen päämäärä huhtikuun vaaleissa on saada "suuri" vaalivoitto ja päästä hallitusneuvotteluihin.

- Minulle on tullut jo kyselyitä, haluammeko hallitukseen. Vastaus on kyllä, puheenjohtaja Timo Soini sanoi vaalistartissa.

- Yhtään ääntä ei vielä ole annettu, hän muistutti.

Perussuomalainen veropolitiikka kuuluu mottotasolla "verot maksukyvyn mukaan". Timo Soini linjasi puheessaan hyvätuloisen rajan 5 000 euroon kuukaudessa. Tämän rajan ylittäviä tuloja hän verottaisi nykyistä korkeammin.

- Yksi tai kaksi prosenttia. Tämä on oikeudenmukaisuuskysymys, ei sillä kestävyysvajetta rahoiteta.

Puolue on samoilla linjoilla muiden puolueiden kanssa pääomaveron korotuksesta 30 prosenttiin. Perussuomalaiset lisäisivät pääomaveroon progression ja alentaisi 45 000 euroon verottoman osinkotulon määrää listautumattomissa yhtiöissä.

Tuloverotukseen Soini ei luvannut muutoksia, mutta painotti, ettei ainakaan alennuksia ole tulossa. Yritysverotuksesta perussuomalaisten vaaliohjelma ei mainitse kuin energiaverotuksen, jota ei puolueen mukaan saa nostaa ja nykyiset korotukset tulee perua.

Perussuomalaiset leikkaisi yritystuista, kehitysavusta ja EU:n jäsenmaksuista kaikista 200 miljoonaa euroa. Lisäksi puolue esitteli muutamia leikkauksia, joiden kustannusvaikutuksia ei vielä osattu arvioida.

Erityistä huomiota puheenjohtaja Timo Soini antoi Ison-Britannian jäsenmaksuhelpotukselle, jonka hän laski olevan 1980-luvulta asti noin 74 miljoonaa euroa vuodessa.

- Valtiovarainministerit tekevät kaikkensa pitääkseen tämän piilossa.

Menosäästöjä perussuomalaiset hakisi myös terveydenhuollon parhaiden käytäntöjen laajentamisesta kaikkiin terveydenhoitopiireihin. Aiemmin esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi on arvioinut parhaiden käytäntöjen säästävät noin miljardi euroa vuodessa terveydenhuoltokuluja.

- Suurin sosiaalipoliittinen tavoitteemme on omaishoidon siirtäminen Kelalle. Vanhusten ja vammaisten hoitoon ei muuten ole varaa tulevaisuudessa, Timo Soini sanoi.

Kuntien määrää perussuomalaiset vähentäisivät noin sadalla 200-230:een ja lisäisi kuntademokratiaa. Samalla turvattaisiin kyläkoulut ja purettaisiin ylikunnallisia kuntayhtymiä.

Myös perussuomalaisten talousohjelma perustuu taantuman jälkeen uudelleen kasvuun lähteneeseen talouteen ja tämän kasvun jatkumiseen.