Sosiaalisen median toiminnalliset peruselementit ovat tiedon jako, palautteen antaminen ja saaminen, tarkkailu ja vertailu. Käyttäjän aivotoiminnat ovat samoja kuin todellisissa vuorovaikutustilanteissa. Ne liittyvät toisten henkilöiden mielentilojen ja tarkoitusperien arvioimiseen, omien mielentilojen, kokemusten ja ajatusten reflektointiin sekä palkitsemiseen.