Fortumin omistuksen vähentyminen Uniperissa ja sen hallintoneuvoston enemmistön menetys pakottaa Fortumin keskustelemaan Saksan hallituksen kanssa yhtiön suurista Uniper-järjestelyistä.