Uusien tiedustelulakien myötä 11 kansanedustajaa on saamassa muita kansanedustajia laajemmat oikeudet käsitellä myös salassa pidettäviä tietoja. Nyt kiistellään siitä, pitäisikö suojelupoliisin tehdä näille uuden tiedusteluvaliokunnan kansanedustajille henkilöturvallisuusselvitys. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsittelee tällä viikolla tiedustelulakiesityksiä.

”Koko asian ydin tässä on se, että minkälaisen viestin tämä antaa kansalaisille ja ulospäin. Tässä on kyse luottamuksesta ja ennen kaikkea kansalaisilla pitää olla luottamus näihin henkilöihin etenkin, kun puhutaan hyvästä hallinnosta”, sanoo sotatieteiden tohtori, Puolustusvoimien analyytikko ja tietokirjailija Saara Jantunen Uudelle Suomelle.

Suomen perustuslaissa säädetään, että kansanedustajilla on oikeus saada viranomaiselta ”edustajantoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja”. Oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, kuten Jantunenkin huomauttaa. Tiedonsaantioikeus ei koske tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.

Ja juuri salassa pidettäviä tietoja uusi 11 kansanedustajan muodostama tiedusteluvaliokunta kuitenkin käsittelisi. Kun tiedusteluvaliokunnan tehtävä on valvoa sekä siviili- että sotilastiedustelua, joutuu se väistämättä käsittelemään myös salassa pidettävää tietoa tai valvonta ei olisi uskottavaa.

Uusi tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki ehdottaa, että ”[v]aliokunnalla olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot”.

Jantunen pitää ongelmallisena tilannetta, jos kansanedustajalla on oikeus saada turvaluokiteltua tietoa, mutta hänelle ei ole tehty henkilöturvallisuusselvitystä.

”Itse en ainakaan antaisi omaa työtäni koskevia tietoja, jotka ovat luottamuksellisia, jos en voisi luottaa siihen, että tiedon vastaanottajat osaavat käsitellä sitä oikein”, Jantunen toteaa.

Hän katsoo, että tietojen luovuttaminen ”selvittämättömälle” henkilölle rikkoisi nykyjärjestelmän.

”Lähtökohtaisesti jos ihmisen taustoja tai luotettavuutta ei ole todennettu ja määritelty vaaditulle tasolle, niin miksi antaisin salassa pidettäviä tietoja, jos en voi luottaa siihen, että he käsittelevät niitä oikein.”

Tämän ongelman purkamiseksi eduskunnan puhemiesneuvosto esittää, että suojelupoliisi tekisi tiedusteluvaliokunnan kansanedustajille laajan turvallisuusselvityksen.

Käytännössä henkilöturvallisuusselvitys tehdään käyttäen tietoja niin väestö-, luotto-, ulosotto- kuin rikosrekisteristäkin. Lisäksi voidaan tarkastaa, onko keskusrikospoliisi liputtanut henkilön esimerkiksi, jos hänellä on toistuvia tai pysyviä yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sillä ”yhteydet ovat omiaan saattamaan selvityksen kohteen alttiiksi ulkopuoliselle epäasialliselle vaikuttamiselle”.

”Laajassa selvityksessä käytetään lisäksi tietoja henkilön elinkeinotoiminnasta, varallisuudesta, veloista sekä muista taloudellisista sidonnaisuuksista. Laajan henkilöturvallisuusselvityksen osana voidaan lisäksi tehdä perusmuotoinen selvitys kohteen läheisistä heidän suostumuksellaan”, suojelupoliisi kertoo verkkosivuillaan.

Ehdotukseen laajasta turvallisuusselvityksestä suhtautuu kielteisesti vasemmistoliitto, mutta muutkin oppositiopuolueet ovat esittäneet kritiikkiä järjestelmästä. Vasemmistossa kummeksuttaa ajatus, että supo pääsisi vaikuttamaan niiden ihmisten valintaan, jotka lopulta valvovat sitä.

”Ei supo voi valita niitä, jotka valvovat supoa. Olisihan se aivan outo asetelma”, arvioi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Mustajärvi Iltalehdelle viikonloppuna.

Jantunen kummasteli kritiikkiä Twitterissä. Hän piti nolona, kuinka suomalaiset poliitikot haluavat pimittää omat taustansa. Argumenttia turvallisuusselvitystä vastaan hänen on vaikea löytää.

Jantusen mukaan tietoja on historian aikana vuodettu maailman sivu, mutta turvallisuusselvityksen tarkoituksena on ”kammata ilmiselvät riskit pois”. Hän arvioi, että tiedustelun näkökulmasta heikoimpina lenkkeinä voi pitää henkilöitä, joiden taustoja ei ole tarkastettu ja joiden hallussa on salaista tietoa.

”Jos joku haluaa hyväksikäyttää ihmisiä, niin silloin muodostetaan ja etsitään heikoimpia lenkkejä, joilta tietoja voisi saada. On kansanedustajien oma etu, että heidän taustansa on selvitetty, eikä heitä katsota mahdollisina heikkoina lenkkeinä.”

LUE MYÖS:

Professorit: ”Karmea virhe” äänestyksessä – Eduskunta selittää

Eduskunta Sauli Niinistön jyrähdyksestä: ”Olisi ollut syytä lisätä sivulause”

Turvallisuusselvitykseen Jantunen kertoo suhtautuvansa käytännönläheisesti osin siksikin, että sellainen on tehty myös hänelle itselleen. Jantunen on virassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa, jossa hän analysoi muun muassa informaatiovaikuttamista. Hän ei työskentele tiedusteluun liittyvissä asioissa.

Samalla uuden tiedusteluvaliokunnan kansanedustajille tehtävässä turvallisuusselvityksessä on hänestä kyse myös kansanedustajien toiminnan avoimuudesta.

”Kun kansanedustajat joutuvat tekemään tiliä siitä, että mistä heidän vaalirahansa tulevat – mikä on minusta tärkeää – niin samalla tavalla kansalaisilla pitää olla tieto ja varmuus, että kansanedustajat, jotka käsittelevät kansallisen turvallisuuden näkökulmasta oleellisia tietoja, ovat luotettavia eivätkä aja kenenkään muun kuin heidän etuaan. Tästä on kyse”, Jantunen sanoo ja täsmentää, ettei suojelupoliisin tekemää turvallisuusselvitystä tarvitse julkistaa samoin kuin vaalirahailmoitusta.

Pelissä on Jantusen mukaan myös tiedusteluvaliokuntaan valittavien kansanedustajien oma oikeusturva.

”Heidän pitää pystyä myös luottamaan siihen, että he itse osaavat ja pystyvät käsittelemään tietoja oikein, eivätkä vahingossa tee virheitä, joista he voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen”, Jantunen sanoo.