Sotatieteiden tohtori, Aalto-yliopiston professori, Instan kyberturvallisuus- ja kehitysjohtaja Jarno Limnéll pitää tärkeänä, että tietyt kyberturvallisuuden osa-alueet pidetään "omissa kansallisissa käsissä". Hän muistuttaa, että Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista ja kansallisella kyberkyvykkyydellä on tulevaisuudessa yhä keskeisempi merkitys kokonaisturvallisuutemme kannalta.

–On tärkeää, että Suomessa muodostetaan selkeä käsitys siitä, että missä määrin ja miltä osin Suomen tulee olla omavarainen kyberturvallisuusosaamisen ja alan yritysten omistuksen sekä kriittisten kyberturvallisuusratkaisujen suhteen. Tiivistäen sanoen, tietyt kyberturvallisuuden osa-alueet tulee pitää "omissa kansallisissa käsissä." Tällöin on esimerkiksi varmistettava ja kehitettävä keinoja kriittisten yritysten ja osaajien ankkuroimiseksi Suomeen. Tässä kokonaisuudessa on myös huomioitava kriittisten tietovarantojen eheydestä ja saatavuudesta huolehtiminen kaikissa turvallisuustilanteissa, Limnéll kirjoittaa IL-blogissaan.

Limnéll korostaa, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnat on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Hän muistuttaa lisäksi, että Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja siksi kriittisen infrastruktuurin kyberympäristössä toteutettavia hyökkäyksiä voidaan käyttää poliittisen ja taloudellisen painostuksen välineinä ja vakavassa kriisissä yhtenä vaikuttamiskeinona perinteisten sotilaallisten voimakeinojen ohella.

–Suomella on hyvä perinne huoltovarmuuden järjestämisessä. Kyberhuoltovarmuutta ja -omavaraisuutta tulee kehittää osana tätä työtä. Kyberhuoltovarmuuden ja -omavaraisuuden avulla luodaan kyky ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä perustoimintoja väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen toiminnan turvaamiseksi vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, hän kommentoi.

Kyberhuoltovarmuus- ja omavaraisuus edellyttävät Limnéllin mukaan ensisijaisesti riittävän kyberosaamisen turvaamista.

–Riittävä määrä huippuosaajia kyberturvallisuuden eri osa-alueille tarvitaan luomaan tehokasta kansallista kyvykkyyttä. Osaamisen vahvistaminen on keskeinen osa kyberomavaraisuuttamme. Kyberosaamisen ja erityisesti kyberosaajien kouluttaminen nousee yhdeksi hyvin keskeiseksi asiaksi jo lähivuosien aikana. Niin kyberuhkiin varautumisessa kuin digitaalisen kilpailukykymme edistämisessä.

Limnéll varoittaa, että Suomessa on jo nyt havaittavissa osaajavajetta.

Lisää aiheesta:

"Itänaapurin trolliarmeija on nopeammassa valmiudessa kuin joukot itärajalla ennen Mainilan laukauksia"

Asiantuntija Venäjän vaikuttamisyrityksistä TE:lle: "Vaikutus olisi vähintään yhtä paha, kuin jos meitä ammuttaisiin tykillä"

Näin kansanedustaja puuttuisi trolleihin: ”Suomalaisten on kyettävä ajattelemaan kriittisesti”