Hallitus on tänään tiistaina jättänyt eduskunnalle esityksensä asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestä osana sote- ja maakuntauudistusta.

Esitykseen on tehty lausuntokierroksen perusteella tiettyjä muutoksia. Yksi niistä on valinnanvapauden ikärajan nosto alkuperäisestä 12 vuodesta 15 vuoteen. Nyt annetun esityksen mukaan 15-vuotias voi siis itse tehdä palvelun tuottajan valinnan. Esitysluonnoksessa tämä oikeus oli kolme vuotta nuoremmilla, ”jos 12 vuotta täyttänyt alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan ja huolenpidostaan”.

Muutoin alaikäisen asiakkaan palvelun tuottajan valinnan tekisi lähtökohtaisesti hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja.

Toinen suoraan asiakkaaseen vaikuttava muutos koskee niin sanottua sote-asiakkaan henkilökohtaista budjettia. Budjettia koskevia säännöksiä tarkennettiin siten, että henkilökohtaisen budjetin perusteella asiakas valitsee palvelujen sisällön ja palvelun tuottajat – ja nyt jopa ”palvelut toteuttavat henkilöt”.

– Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen budjetin käyttämisen myös esim. vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa vammaisen henkilön toimiessa työnantajana, hallitus kertoo muutoksia listaavassa dokumentissaan.

Asiakas voi siis toivoa haluamaansa ”ammattihenkilöä tai moniammatillista ammattihenkilöiden ryhmää kiireettömissä palveluissa”. Toive toteutetaan, kun se on toiminnan sallimissa rajoissa mahdollista. Toivotulle ammattihenkilölle voi olla pidempi jonotusaika kuin muuhun hoitoon.

– Palveluissa pyritään jatkuvuuteen niin, että sinun ei tarvitsisi jatkuvasti kohdata eri ammattihenkilöä samassa asiassa, hallitus kertoo kansalaisille osoitetuissa materiaaleissaan.

Mahdollisuutta saman hoitohenkilön toivomiseen on pyydetty ja hallitus on lupaillut tämän onnistuvan. Lue lisää: Monivammainen vetosi puoluejohtajiin Ylellä: ”Jos sama hoitaja kävisi peräkkäisinä päivinä”

Sote-uudistukseen sisältyvällä valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

– Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta, hallitus perustelee tiedotteessaan.

Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Joissakin maakunnissa valinnanvapausmallin mukaisten sote-keskusten toiminta ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voidaan aloittaa pilottihankkeilla jo tänä vuonna. Muiden maakuntien sote-keskusten perustoiminta alkaisi viimeistään 1.7.2019. Haluamansa hammashoitolan asiakas voisi valita jo 1.1.2019 alkaen.

Hallituksen faktapaketti selventää, mitä valinnanvapausmalli tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta.

Hallitus järjestää sotesta tiedotustilaisuuden tiistaina klo 17.