Perustuslakivaliokunta linjaa, että sen vaatimat muutokset sote-uudistusta koskien ovat lähinnä hienosäätöä.

Perustuslakivaliokunta julkaisi tänään lausuntonsa sote-uudistuksesta. Lausunto annetaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, johon sote-lait vielä menevät. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on yritettävä ehtiä tehdä mietintö sotesta valmiiksi, jotta lait voitaisiin vielä käsitellä eduskunnan täysistunnossa. Perustuslakivaliokunnan lausunto on merkittävä sen kannalta, syntyykö koko uudistus vai ei.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk) toteaa, että enää ei tarvita hallituksen täydentävää esitystä. Jos joku asia sotessa olisi palautunut takaisin hallitukselle, se olisi ollut kohtalokasta uudistuksen etenemisen kannalta nyt vaalikauden loppuvaiheessa.

”Tässä ei ole mitään sellaista system erroria, vaan kyse on valtiosääntöoikeuden näkökulmasta hienosäätöä”, Tölli sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Perustuslakivaliokunnan yleisenä arviona on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksissa on arvioitu huolellisesti perustuslakivaliokunnan esittämiä perustuslaillisia korjausvaatimuksia. Lakiehdotukset ovat muuttuneet perustuslain vaatimusten kannalta selkeämpään ja ongelmattomampaan suuntaan”, perustuslakivaliokunta toteaa.

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee maakuntavaalien ajankohtaa, liikelaitoksen palveluvelvoitetta, maakuntien rahoitusta, kunnille maksettavia korvauksia, tietosuojaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskeviin säännöksiin eräitä olennaisia muutoksia. Lisäksi laajaa lainsäädäntökokonaisuutta on muutettava, mikäli niin sanottua maku 2 -esitystä ei ehditä käsitellä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan laissa on myös turvattava ehdotettua paremmin maakuntien rahoitus siten, että mahdollisuus rahoituksen korottamiseen turvaa asianmukaisesti riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on noin 20 pontta, jotka ovat sosiaali- ja terveysvaliokuntaa velvoittavia.

EU-notifikaatio edelleen kysymyksenä

Sote-valiokunnan on myös arvioitava uudelleen EU-notifikaatiota, perustuslakivaliokunta toteaa. Valinnanvapauden soveltamisen aloittamista on lykättävä, mikäli sote-valiokunta ei pysty ratkaisemaan sote-järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta, perustuslakivaliokunta linjaa.

EU-notifikaation arvioitiin etukäteen olevan yksi merkittävistä kysymysmerkeistä.

Riskinä on, että Suomeen sorvattavan valinnanvapausjärjestelmän voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen, jolloin EU:ssa saatettaisiin katsoa, että järjestelmään kuuluu kiellettyjä valtiontukia.

Jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta eli notifioida Euroopan komissiolle kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan ja joille ei löydy suoraa hyväksyttävyyden perustaa EU:n säädöksistä.

EU-notifikaatiossa on arvioitu kestävän pitkään.

Hallituspuolue sinisten Matti Torvinen kuitenkin arvioi, että EU-notifikaation suhteen tilanne on siitä hyvä, ettei notifikaatiosta tullut velvoittavaa pontta, vaan kyse siinä suhteessa on poliittisesta harkinnasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kuitenkin skeptisempi ensireaktiossaan. LUE LISÄÄ: Li Andersson sotesta: ”Tämä oli tässä – Hallituksen on korkea aika viheltää peli poikki”

LUE MYÖS: Sote nytkähti: Aika käy silti vähiin – ”5.3. on kaikille yhteinen deadline”