Eduskunnan ”sote-valiokunta” eli sosiaali- ja terveysvaliokunta on julkistanut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas) tekemän muistion. Muistio koskee sitä, miten hallituksen vastine aiempaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon on linjassa perustuslakivaliokunnan edellytysten kanssa.