Aalto Economic Instituten esitys jakeluyhtiöille kohdennettavasta polttoaineiden myyntilupajärjestelmästä jakaa mielipiteitä. Myyntilupien huutokauppaan