STTK:n hallitus ilmoitti maanantaina, ettei keskusjärjestö edelleenkään hyväksy irtisanomissuojan heikentämistä. Sipilän hallituksen irtisanomisesityksen STTK on kuitenkin valmis päästämään läpi ilman uusia vastatoimia, sillä esityksen ei uskota muuttavan oikeus- ja irtisanomiskäytäntöjä merkittävästi.

STTK:n hallitus katsoo, että työsopimuslain muutosta koskeva hallituksen uudistettu esitys – tunnettu aiemmin nimellä irtisanomislaki – antaa edellytykset työtaistelutoimien lopettamiselle. Lopullisen päätöksen työtaistelutoimien lopettamisesta tekevät kuitenkin liitot. Esimerkiksi ammattiliitto Pro, STTK:n toiseksi suurin liitto 110 000 jäsenellään, kokoaa hallituksensa torstaina päättämään asiasta.

”STTK jättää lopullisen päätöksenteon työtaistelutoimien lopettamisesta liitoille, niin kuin kuuluukin”, ammattiliitto Pron puheenjohtaja, STTK:n varapuheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Hänen mukaansa STTK:n hallituksen maanantain linjaus oli yksimielinen. Onko arvionne siten, että STTK:n osalta työtaistelutoimet tullaan nyt päättämään?

”En spekuloi toisten liittojen hallitusten päätöksillä. Mutta itse aion viedä sellaisen esityksen liiton hallitukseen, että liitto ottaa kriittisen kannan lakiesityksen sisältöön, mutta ei välttämättä näe tarpeelliseksi jatkaa työtaistelutoimia”, Malinen sanoo korostaen liiton hallituksen tekevän lopullisen päätöksen.

”Täytyy muistaa, että liitoissakin liiton hallitus tekee päätökset, ei puheenjohtaja yksin. Mutta liittojen puheenjohtajat olivat tänään STTK:n hallituksessa yksimielisiä.”

STTK:n hallitus arvioi, että esitys ei paranna työllisyyttä ja että se ei myöskään muuta oikeuskäytäntöä merkittävästi. Lisäksi STTK sanoo kolmikantaisen työryhmän jatkovalmistelun jälkeenkin, että se ei voi hyväksyä irtisanomisesityksen perusteluja.

Eli suhtautuminen lain perusteluihin on kriittinen, mutta lakiesitys ollaan valmiita hyväksymään, koska sillä ei uskota olevan merkittävää muutosta oikeuskäytäntöön?

”Kyllä se varmasti tältä pohjalta se keskustelu menee. Tässä tietysti täytyy katsoa asiaa monesta näkökulmasta. Ei pelkästään meidän, vaan myös niiden pienten, ensimmäisiä työntekijöitä palkkaavien yritysten näkökulmasta. Eivät nämä yksipuolisia nämä asiat ole, totta kai me ymmärrämme, että pienillä ja aloittavilla yrityksillä on omat erityispiirteensä – vaikka toisaalta yritysten koko on jo huomioitu nykyisessä oikeuskäytännössä. Siinä mielessä tästä ei uskota suurta muutosta tulevan”, Malinen sanoo.

Uusi Suomi ei tavoittanut STTK:n suurimman jäsenliiton Tehyn johtoa kommentoimaan tilannetta.

LUE MYÖS:

Antti Palolalta niukat kommentit irtisanomislaista – ”Meidän on vaikea hyväksyä irtisanomisten helpottamista”

PAM peruu kaikki poliittiset työtaistelutoimet

JHL: Irtisanomislailla onkin yllätysvaikutus – irtisanomissuoja paranee suuremmissa yrityksissä