Toimihenkilökeskusjärjestö STTK suhtautuu myönteisesti Sipilän hallituksen ratkaisuehdotukseen irtisanomislakikiistassa.

Palola kommentoi hallituksen eilistä ratkaisuehdotusta näin Ylen lähetyksessä:

”STTK:n hallitus totesi, että maan hallituksen esitys antaa edellytykset keskeyttää työtaistelutoimet.”

STTK:n mukaan hallituksen esityksen perustelut tulisi valmistella kolmikantaisesti. Paloa korosti useaan otteeseen, että edellytykset työtaisteluiden keskeyttämiselle täyttyvät, mutta ei niiden lopettamiselle.

”Kolmas osa on se, että STKK:n jäsenliitot käsittelevät asiaa vielä hallinnoissaan. Siellä lopulliset päätökset työtaistelutoimista tehdään”, Palola sanoo.

STTK kaipaa hallitukselta vielä lisää perusteluita, mutta pitää hyvänä sitä, että niin sanotun irtisanomislain sanamuodoista on poistettu 10 työntekijän raja.

LUE MYÖS: SAK: Lakot voidaan keskeyttää – liitot tekevät itse päätökset

Jo aiemmin tänään Akava ilmoitti hyväksyvänsä hallituksen ratkaisuehdotuksen.

Myös keskusjärjestö SAK:n hallitus on koolla ja sen kantaa vielä odotetaan.

Hallituksen henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä helpottava lakihanke on nostanut ay-liikkeen takajaloilleen. Hanketta on vastustettu työtaisteluilla.

Hallituksen eilen julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Aiemmin keskusjärjestöt ovat vaatineet koko niin sanotun irtisanomislain pois vetämistä ehtona työtaisteluiden lopettamiselle.

LUE MYÖS:

Professori: Nyt poistui paha ongelma irtisanomislaista – ”100 kertaa selkeämpi tilanne”

Tässä on Sipilän hallituksen ratkaisuehdotus