Ulkoministeri Alexander Stubb (kok.) ei suoralta kädeltä torju yhtäkään Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin johtaman ryhmän tekemiä ehdotuksia Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistämiseksi.

– Me tulemme vakavasti harkitsemaan kaikkia 13 ehdotusta, mutta ehkä poliittisimpina pidän kahta eli osallistumista Islannin ilmavalvontaan ja solidaarisuuslauseketta. Merivalvonta on ensimmäistä kertaa konkreettisesti pöydällä, Stubb sanoi Oslosta STT:lle.

Merivalvonnan lisäksi listalta löytyy ehdotus muun muassa yhteisestä viestintä- ja valvontasatelliitista sekä kolme ehdotusta yhteisistä, tarvittaessa ulkomaille lähetettävistä siviili- ja sotilasyksiköistä: vakauttamisyksikkö, amfibioyksikkö ja katastrofiyksikkö.

Stubb selvittää omilla verkkosivuillaan, että solidaarisuuslausekkeella Pohjoismaiden hallitukset ”velvoittavasti selvittävät, miten aikovat reagoida, jos jokin Pohjoismaa joutuu ulkoisen hyökkäyksen tai asiattoman painostuksen kohteeksi”.

– Solidaarisuuslauseke on siinä mielessä poliittisesti arka kysymys, että miten se tulkitaan suhteessa EU:hun ja Natoon. Vastaukseni on yksiselitteinen, eli toki me tutkimme, mitä tämä tarkoittaa, mutta tässäkään ei kannata mennä joko tai -mentaliteettiin, vaan tämä on enemmänkin sekä että. Eli ne maat, jotka ovat Natossa, saavat turvatakeensa Natosta. Ne, jotka ovat EU:ssa, hakevat niitä Euroopan unionista. On aika ilman muuta selvää, että jos yksikään meidän pohjoismaisista kavereista joutuu pulaan, autamme tavalla tai toisella, Stubb sanoi.

Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin tekemässä ehdotuksessa katsotaan, että Pohjoismaiden hallitusten yhteinen julistus mahdollistaisi myös huomattavasti nykyistä tiiviimmän sotilaallisen yhteistyön. Julistus ei saisi olla kuitenkaan ristiriidassa YK:n, EU:n tai Naton kanssa tehtyjen sitoumusten kanssa.

Stubb toivoo, että Stoltenbergin esitykset otettaisiin huomioon eduskunnassa, kun se käsittelee hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa.

Pohjoismaiden ulkoministerit käsittelevät ehdotusta seuraavan kerran kokouksessaan Reykjavikissa toukokuussa. Stubbin mukaan sitä ennen jokaisen maan hallitukset tutkivat toimenpiteitä, joista hänen mielestään jotkut varmaan myös toteutuvat. Stubb korosti tiedotustilaisuudessa Oslossa, että Stoltenbergiltä toivottiin korkealentoisia ajatuksia, ja ministerit voivat tuoda tavoitetasoa alemmas.

Stubb tiivistää blogissaan kaikki Stoltenbergin ryhmän esittelemät 13 kohtaa.