- Hallitus laatii ulko‐ ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato‐ jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Sen lisäksi laaditaan puolustusselonteko, jossa määritellään puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle.

Näin toteaa hallitusneuvottelijoiden keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä tuoreessa linjauksessaan.

Nato-selvityksen laatiminen on pitkään ollut Alexander Stubbin johtaman kokoomuksen tavoitteena. Keskusta ilmaisi jo ennen vaaleja, ettei vastusta selvityksen tekemistä. Myöskään perussuomalaiset eivät ole selvitystä vastustaneet. Keskusta ja perussuomalaiset ovat kuitenkin kokoomusta Nato-kriittisempiä.

Natosta työryhmän linjauksessa lausutaan ylipäätään näin:

- Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato‐jäsenyyttä.

Linjaus on muutos edelliseen hallitusohjelmaan, jossa Nato-ovi oli suljettuna. Ratkaisu on odotettu: jo ennen vaaleja muun muassa keskusta totesi, ettei Nato-optiota ole syytä tällä kertaa sulkea. Tässäkin asiassa äänekkäin on kuitenkin ollut kokoomus. Stubb on todennut, että edellisen hallituksen Nato-kirjaus oli paha virhe.

Lisäksi tuoreessa paperissa todetaan, että hallitus vahvistaa ”laaja‐alaista transatlanttista yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että EU:n kautta”. Linjauksessa todetaan myös, että ”Suomi ylläpitää kansallisen liikkumavaransa ulko‐ ja turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissaan”.

Venäjästä linjataan näin:

- Venäjä on Suomen merkittävä naapuri. Suomi noudattaa Euroopan unionin yhteisiä Venäjä‐linjauksia ylläpitäen myös monipuolisia kahdenvälisiä suhteita.

- Hallitus ottaa huomioon, että erityisesti Ukrainan kriisin seurauksena Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt. Suomi harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa, vahvistaa maamme puolustuskykyä ja tiivistää kansainvälistä turvallisuus‐ ja puolustuspoliittista yhteistyötä.

Linjauksen mukaan Suomen hallitus vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja syventää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Viron ja muiden Baltian maiden todetaan olevan Suomelle tärkeitä kumppaneita.

Ulko- ja turvallisuuspoliittista työryhmää johti keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen. Keskustasta mukana oli myös Seppo Kääriäinen. Perussuomalaisista ryhmässä olivat Jussi Niinistö ja Maria Lohela ja kokoomuksesta Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz.

Kaikki Uuden Suomen uutiset hallitusneuvotteluista täällä!