Säteilyturvakeskus STUK on luovuttanut työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksensä suomalaisten ydinvoimaloiden varautumisesta tulviin ja muihin äärimmäisiin luonnonilmiöihin. Ministeriö tilasi selvityksen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.