Europarlamentin ympäristövaliokunta on hyväksynyt suunnitelman leikata päästöoikeuksien kauppaa Euroopassa.

Leikkauksella tavoitellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä nostamalla päästöoikeuksien hintaa. Tällä hetkellä päästökauppa on käytännössä tehoton tapa leikata EU-alueen päästöjä, sillä oikeuksien hinta on erittäin alhainen.

Parlamentin täysistunto hylkäsi aiemmin ajatuksen leikkauksista. Valiokunnan kanta on siis eri kuin parlamentin kaikkien edustajien. Uudesta kannasta äänestetään vielä täysistunnossa.

Keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän vastaavana esittelijänä toiminut Eija-Riitta Korhola kertoi olevansa pettynyt valiokunnan kantaan. Korhola lupasi työskennellä sen eteen, että lykkäyksistä luovuttaisiin kokonaan.

- Minä tyydyn demokraattisen äänestyksen tulokseen, mutta vasta kun olen varma, että se heijastaa enemmistön tahtoa. Näin tärkeässä asiassa vain demokratia on tervetullut jyräämään talon aiemman kannan, ei demokratiavaje, Korhola kirjoitti päätöksen jälkeen.

- Asiassa oli ennennäkemätön määrä painostusta ja lobbausta.

Päästöoikeuksien hinnankorotusta ajetaan läpi siten, että EU-maiden saamien päästöoikeuksien luovutusta lykätään vuosikymmenen lopulle.

Vihreiden meppi Satu Hassi puolestaan kertoi olevansa tyytyväinen päätökseen.