Suomi maksaa EU-jäsenyydestään vuosina 2014-2020 arviolta 520 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtä suomalaista kohden tämän on arvioitu olevan noin 105-110 euroa vuodessa.

Suomi on EU:n nettomaksaja, eli maksamme unionin jäsenyydestä enemmän kuin saamme unionilta rahaa.

Uusi Suomi kysyi asiantuntijoilta, mitä vastinetta suomalaiset heidän mielestään saavat EU:lta unionin kassaan vuosittain maksamalleen sataselle.

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja

Mikä on mielestänne EU-jäsenyyden tärkein etu Suomelle?

- Suurin hyöty on ilman muuta osallistuminen yhteisen Euroopan rakentamiseen. Suomi oli vuosikymmeniä sivussa päätöksistä, jotka koskevat esimerkiksi Euroopan turvallisuutta. Koko EEC perustettiin ja se muuttui EU:ksi ilman, että Suomi oli missään roolissa. EU:n ja Naton välinen työnjakokin on käyty kahden organisaation aiempien jäsenkuntien kesken.

- Nyt Suomi on siirtynyt ulkopuolisesta tarkkailijasta tasa-arvoiseksi päätoksentekijäksi eurooppalaisissa isoissa kysymyksissä. Olemalla mukana EU:ssa pystymme ohjailemaan Eurooppaa siihen suuntaan, mistä on myös meille etua.

Suomen EU-nettomaksu on joidenkin arvioiden mukaan 105 euroa vuodessa . Onko tämä mielestänne sopiva hinta EU-jäsenyydestä?

- Mielestäni se ei ole hinta eikä mikään. Kukaan ei pysty laskemaan, mitä hyötyä Suomi saa EU:n sisämarkkinoista ja yhteisvaluutasta kansantaloutena. Kasvava väestönosa, kuten yritykset, matkailijat, opiskelijat ja ne, jotka menevät toiseen EU-maahan töihin hyödyntävät unionia. Jos jäsenyyden hyöty Suomen yhteiskunnalle voitaisiin muuttaa rahaksi, se voisi olla enemmän kuin sata euroa vuodessa.

Pami Aalto, Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto

Mikä on mielestänne EU-jäsenyyden tärkein etu Suomelle?

- Talouselämälle ja suomalaisille yrityksille tärkeintä on jonkinlaisen EU-leiman saaminen. Meillä on samat standardit kuin kilpailijamailla, joiden kanssa kilpaillaan samoissa tuoteryhmissä. Sama paketti voidaan siis tavallaan myydä ja sillä voidaan kilpailla sekä kotimaassa että ulkomailla. Se on olennaista yrityksille ja maan taloudelle.

- Lisäksi jäsenyys yhteisvaluutassa on turvallisuuspoliittinen tae. Aika harvoilla toimijoilla on halua järkyttää yhteisvaluuttaa, koska sillä on merkittäviä seurauksia. Suomen kaltaiselle syrjäalueelle, jolla on jonkin verran ulkopoliittisia jännitteitä, on hyvä olla jäsenenä unionissa ja yhteisvaluutassa, johon Suomea voimakkaammat toimijat ovat sijoittaneet paljon poliittista pääomaa.

Suomen EU-nettomaksu on joidenkin arvioiden mukaan 105 euroa vuodessa . Onko tämä mielestänne sopiva hinta EU-jäsenyydestä?

- Se ei ole missään tapauksessa kova hinta. Maksamme valtion budjetissa kaikenlaisia kulueriä, joilla ei varmasti ole yhtä merkittäviä vaikutuksia kuin EU-jäsenyydellä. Jäsenmaksu on satoja miljoonia, kun valtion budjetti on 50 miljardia euroa. Se on kohtuullisen pieni summa.

Markku Kotilainen, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Mikä on mielestänne EU-jäsenyyden tärkein etu Suomelle?

- Taloustieteilijän näkökulmasta se on sisämarkkinat ja koko taloudellinen yhteistyö. Se merkitsee Suomelle enemmän taloudellista hyvinvointia. Kun kauppa ja pääoman liikkeet ovat vapaita, pystytään tehokkaammin siirtämään resursseja tuottavimpiin kohteisiin. Se näkyy Suomen bruttokansantuotteen korkeampana tasona ja hyvinvointina.

Suomen EU-nettomaksu on joidenkin arvioiden mukaan 105 euroa vuodessa . Onko tämä mielestänne sopiva hinta EU-jäsenyydestä?

- Mielestäni se on sopiva hinta. Aina voi keskustella siitä, minkä verran rahaa kannattaa kierrättää Brysselin kautta. Suomi kuitenkin saavutti budjettineuvotteluissa torjuntavoiton pahimpiin uhkakuviin verrattuna.