Kuluttajien luottamuksen kuukausia jatkunut heikkeneminen pysähtyi elokuussa, kertoo Tilastokeskuksen tuore kuluttajabarometri. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset kuluttajien omasta taloudesta heikkenivät hieman elokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot olivat vaisuimmat sitten vuosien 1995-1996.