Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd) tuomitsee Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Leonid Slutskin lausunnon, jossa tämä väittää Euroopan neuvoston ottaneen Venäjä-päätöksellään kantaa myös Krimin kysymykseen.

Slutski on uutistoimistojen mukaan todennut, että hyväksymällä Venäjän valtuuskunnan valtakirjat Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous otti ensimmäisen askeleen siihen suuntaan, että se tunnustaisi Krimin kuuluvan Venäjän federaatiolle.

”Euroopan neuvosto on ihmisoikeusjärjestö. Venäjän valtakirjat hyväksyttiin ihmisoikeusnäkökulman takia ja päätöslauselmaan liitettiin ehdot ihmisoikeusseurannasta ja jäsenvelvoitteiden noudattamisesta. Slutskin kanta on vahingollinen ja siirtää keskustelun voimapolitiikan alueelle, mikä ei kuulu Euroopan neuvostolle”, Kiljunen kommentoi tiedotteessaan.

Slutski oli keskiviikkona ehdolla parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtajaksi, mutta ei tullut valituksi.

Venäjä hy­väk­syt­tiin takaisin Euroopan neuvostoon Rans­kan Stras­bour­gis­sa kes­ki­viik­ko­na pidetyssä kokouksessa ää­nin 116–62. Tyh­jää ää­nes­ti 15 edus­ta­jaa. Koko Suo­men val­tuus­kun­ta puol­si Ve­nä­jän täys­jä­se­nyyt­tä.

Venäjän äänioikeus yleiskokouksessa peruttiin vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Venäjä ei myöhemminkään lähettänyt edustajiaan yleiskokoukseen ja keskeytti myös jäsenmaksujensa maksamisen.

Euroopan neuvosto on vuon­na 1949 pe­rus­tet­tu jär­jes­tö, jo­hon kuu­luu ny­kyi­sin 47 maa­ta. Sen teh­tä­vä on edis­tää ih­mi­soi­keuk­sia, de­mok­ra­ti­aa ja oi­keus­val­ti­o­ke­hi­tys­tä.

Lue myös: Laitaoikeisto ei saa koota ryhmää Euroopan neuvostoon – PS-jäsen tyrmistyi