Suomalaisten kyky sietää hellettä on 30 vuodessa hivenen kohentunut. Emeritusprofessori Simo Näyhän mukaan tämä näkyy hellekuolemien määrän lievänä laskuna.