Tampereen yliopistossa tekeillä olevan väitöstutkimuksen mukaan viime aikojen talonvaltaukset eivät liity enää asuntopulaan. Tutkijan mukaan talonvaltaus on lähinnä nuorten, hyvin koulutettujen aikuisten harrastus.